Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 15 dni temu
Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

UWAGA STUDENCI, kierunków:
Rewitalizacja dróg wodnych – III rok

Mechatronika II mu

Edukacja techniczno-informatyczna – II mu

Wnioski na stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 09 marca 2015 r. do 13 marca 2015r. tylko w formie papierowej w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich przy ul. Łużyckiej 24.

Wniosek powinien zawierać:

poświadczenie średniej ocen z ostatniego roku studiów przez właściwy Dziekanat,

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
wyszczególnione w Zał. Nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UKW.

Wnioski należy pobrać ze strony: www.ukw.edu.pl/strona/sprawy_socjalne/druki_wnioski_regulaminyRejestracje na zajęcia wychowania fizycznego oraz do grup zajęciowych
   Rejestracje na zajęcia WF (od 04.02.2015) i do grup zajęciowych (od 03.02.2015) dla kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbywać się będą w systemie Fakultety www.fakultety.ukw.edu.plREJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO
   Prosimy wszystkich studentów uczęszczających na moduł nauczycielski do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce "DLA STUDENTÓW/Rejestracje".

rejestracje zostaną uruchomione na:
- III semestr - studia II stopnia
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – II etap edukacyjny
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
  - dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny

  Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem na zajęcia modułu nauczycielskiego prosimy kierować do Studium Pedagogicznego,
tel. 052 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl .


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

III semestr modułu dla studiów II stopnia:
   I tura rejestracji: 11.02.2015 godzina 12:00 – 13.02.2015 godzina 23:59
  II tura rejestracji: 18.02.2015 godzina 12:00 – 22.02.2015 godzina 23:59Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności.

Niech Święta Bożego Narodzenia,
będą dla Was czasem radości, spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień w niepowtarzalnej atmosferze ciepła a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Administratorzy Systemów Zarządzania UczelniąPłatności
    "W związku z przerwą w pracy związaną z Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech Króli informujemy, że wszystkie płatności realizowane przez Państwa po 22 grudnia 2014 roku będą widoczne w zakładce płatności USOSweb dopiero po 8 stycznia 2015 roku. Informujemy dodatkowo, że rozliczenie płatności nastąpi z dniem wpływu środków na konto Uczelni."-Zaproszenie-
Całą społeczność akademicką UKW: studentów, absolwentów oraz pracowników UKW zapraszamy do udziału w Konkursie na logotyp obchodów 10-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na zwycięzcę czeka nagroda, można wygrać tysiąc złotych!

Każdy uczestnik Konkursu powinien dostarczyć pracę w kopercie z dopiskiem: LOGOTYP 10-lecia UKW oraz swoim hasłem 6-cyfrowym. W dodatkowej kopercie należy umieścić:
 • powtórzone hasło 6-cyfrowe,
 • imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefony, adres e-mail, identyfikujące Uczestnika Konkursu.

Zapieczętowane prace należy złożyć do 7 stycznia 2015r. w Kancelarii Głównej UKW (adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kancelaria Główna, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, z dopiskiem: LOGO 10-LECIA UKW).

regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ukw.edu.pl


Komunikat
   
   Informujemy, że Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich w okresie od 24.12.2014r. do 07.01.2015r. będzie nieczynny - przerwa świąteczna.Rejestracje na zajęcia ogólnouczelniane 2014/2015
 

26 listopada 2014 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie:

WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI

 

Wnioski stypendialne

 

      Dział rekrutacji i spraw studenckich informuje, że składanie wniosków uruchomione będzie od 13 października.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2014/2015 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) odbywało się będzie drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce Dla Studentów > moje studia > wnioski, w dniach 13 października - 24 października 2014r.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > płatności > konto bankowe


Wydrukowane wnioski należy złożyć w tym samym terminie we właściwym Biurze lub Dziale

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek Główny (blok C), pokój 1 A

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (składanie wniosków o to stypendium nie odbywa się przez system informatyczny)

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

Prosimy wszystkich studentów uczęszczających na moduł nauczycielski do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce "DLA STUDENTÓW/Rejestracje.

rejestracje zostaną uruchomione na:
- III semestr - studia I stopnia
- II semestr - studia II stopnia
   - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – II etap edukacyjny
   - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
   - dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
- II semestr - dla studentów V roku psychologii

Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem na zajęcia modułu nauczycielskiego prosimy kierować do Studium Pedagogicznego,
tel. 52 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl .


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

  III semestr modułu dla studiów I stopnia:
    I tura rejestracji: 24.09.2014 godzina 10:00 – 26.09.2014 godzina 23:59
    II tura rejestracji: 30.09.2014 godzina 10:00 – 06.10.2014 godzina 23:59

  II semestr modułu dla studiów II stopnia:
    I tura rejestracji: 24.09.2014 godzina 12:00 – 26.09.2014 godzina 23:59
    II tura rejestracji: 30.09.2014 godzina 12:00 – 06.10.2014 godzina 23:59

Uwaga !
Studenci kierunku Psychologia uczestniczący w module nauczycielskim zgodnie z ustaleniami Instytutu Psychologii nie rejestrują się na żaden przedmiot w ramach modułu nauczycielskiego.Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku
 Szanowni Studenci!
   
    Przypominamy o szkoleniach z praw i obowiązków dla studentów pierwszych roczników, które będą miały miejsce 30 września 2014 r. W czasie tego spotkania poznacie podstawowe zasady funkcjonowania Uczelni, a także dowiecie się jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania statusu studenta. Dodatkowo będą poruszane takie tematy jak: stypendia, umowa student-uczelnia, kredyt studencki, powtarzanie roku - co wtedy? oraz wiele innych, które ułatwią Wam stawianie pierwszych kroków na Uczelni.
Szczegółowy harmonogram spotkań:
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii - Aula Nova - godz. 9.00-12.00 i 13.00-16.00
 • Wydział Humanistyczny - Biblioteka Główna UKW - godz. 10.00-13.00
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki - sala 27 na ul. Chodkiewicza 30, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki , godz. 11.00-14.00
 • Wydział Nauk Społecznych i Administracji - Aula Atrium, godz. 12.00-15.00
 • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki oraz Wydział Nauk Przyrodniczych - aula w Centrum
 • Edukacji Kultury Fizycznej i Zdrowia - godz. 13.00-16.00
 • Instytut Edukacji Muzycznej - projekt zrealizowany zostanie w ramach zajęć organizacyjnych ze studentami.
    Dodatkowo informujemy, że można już się ubezpieczać na nowy rok akademicki. Tylko teraz można wykupić polisę OC o wartości 10 000 zł i polisę NNW o wartości 30 000 zł za jedyne 70 zł!
Co zyskujesz?
 • ochronę na praktykach i stażach i w pracy przez 365 dni w roku 24 godz. na dobę
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu
 • zniżki na ubezpieczenie mieszkania
 • szybkie zgłaszanie szkody on-line
 • jedna składka, dwie polisy stworzone specjalnie dla studentów UKW
 • ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku - 1% uszczerbku na zdrowiu to aż 300 zł!
Wejdź na: http://www.samorzad.bydgoszcz.pl/oc i ubezpiecz się już dziś przez internet lub od 3 października w każdym dziekanacie!

 

 

SAMORZĄD STUDENCKI
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel./fox: 523_206_545 kom: 603_993_955
web: www.samorzad.bydgoszcz.pl mail: biuro@samorzad.bydgoszcz.pl

 

Wnioski o stypendium rektora
UWAGA STUDENCI, kierunków

Rewitalizacja dróg wodnych – III rok

Mechatronika -II mu

Edukacja techniczno - informatyczna – II mu

którzy rozpoczynali studia w semestrze letnim

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że rozpocznie się logowanie na stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wchodząc na stronę www.usosweb.ukw.edu.pl (w dziale "DLA STUDENTÓW/Wnioski") w terminie od 10 marca 2014r. do 14 marca 2014r.

Po zarejestrowaniu wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich do 14 marca 2014 roku.


Rejestracja na zajęcia WF, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
    Przypomnienie: studenci, którzy mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego zobligowani są do zapisania się na wf.

Studenci, którzy tego nie uczynili w terminie proszeni są o kontakt osobisty z biurem Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2, pokój 205 celem dokonania zapisu na zajęcia w-f na semestr letni 2014.


Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
    Do dnia 11.11.2013r. należy złożyć w systemie USOSweb "Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat" (dostępne w dziale "dla studentów/wnioski"), a następnie wydrukowane i podpisane oświadczenie dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu.

    Akceptacji lub odrzucenia oświadczenia w celu ponownego wypełnienia dokonują pracownicy dziekanatu.


UWAGA !    Logowanie  przez  "Centralny System Uwierzytelniania"
      Dnia 05 czerwca 2013r uruchomiono Centralny System Uwierzytelniania.

Od tego dnia zmienił się ekran logowania do systemu USOSweb, jednak
Login i hasło pozostaje bez zmian.               Logowanie: instrukcja


Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Informujemy, że nasza Uczelnia w najbliższym czasie rozpocznie monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

W związku z powyższym w Karcie obiegowej studenta/doktoranta zamieściliśmy Deklarację zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów UKW i przetwarzanie danych osobowych, którą należy wypełnić i podpisać.

Prosimy o sprawdzenie czy podane w deklaracji dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu wygenerowany z systemu) są prawidłowe. Jeżeli dane są błędne, prosimy o wpisanie aktualnych.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej naszych absolwentów (pracy zawodowej, dalszego kształcenia). Uzyskane dane pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow


Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW