Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu
Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

Rejestracje na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017: 

W systemie Fakultety (www.fakultety.ukw.edu.pl) zostaną uruchomione poniższe rejestracje.

 • 20.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja do grup:
  • 10:00 - I roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja, ekonomia, logopedia, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,
  • 10:00 - II roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja

 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego:
  [ III semestr studiów stacjonarnych I stopnia, oraz Mechatronika i ETI II semestr studiów II stopnia ]
  • 8:00 - mężczyźni
  • 9:00 - kobiety
    
 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego:
  [ I rok studiów stacjonarnych I stopnia (Psychologia - tylko język angielski, rejestracja nie dotyczy kierunków filologia, o specjalności lingwistyka stosowana) ]
  • 10:00 - Język angielski
  • 11:00 - Język Francuski, Niemiecki, Rosyjski

UWAGA!  Osoby, które zostały przyjęte w II naborze rekrutacji (wrzesień) będą uczestniczyły w rejestracjach od II tury rozpoczynającej się 29.09.2016 r.Rejestracje na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

W systemie Fakultety (www.fakultety.ukw.edu.pl) zostaną uruchomione poniższe rejestracje.

 • 02.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja do grup dla studentów:
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku administracja,
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pedagogika,
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku pedagogika (specjalności: logopedia i pedagogika opiekuńcza)
    
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego kierunków
  •   9:00 –  I rok, Studia niestacjonarne II stopnia - tylko kobiety
  • 10:00 –  I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 11:00 –  I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
  • 12:00 – II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 13:00 – II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
    
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego dla kierunku:
  • 9:00 – Pedagogika, studia II stopnia stacjonarne - I rok
    
 • 04.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja na seminarium dla
  • 9:00 –  I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 10:00 –  I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 11:00 – II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków:
   • Logopedia,
   • Pedagogika,
   • Pedagogika Wczesnoszkolna,
   • Praca SocjalnaWnioski stypendialne 2015

 

      Dział rekrutacji i spraw studenckich informuje, że składanie wniosków uruchomione będzie od 19 października od godziny 9:00.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2015/2016 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów(rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) odbywało się będzie drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce Dla Studentów > moje studia > wnioski, w dniach 19 października - 25 października 2015r. 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > stypendia > konto bankowe studenta 


Wydrukowane wnioski należy złożyć w dniach 26 - 30 października 2015 r. we właściwym Biurze lub Dziale

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek Główny (blok E), pokój 013, tel. 52 346 11 75

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (składanie wniosków o to stypendium nie odbywa się przez system informatyczny)

 

Rejestracje do grup, na zajęcia z języka obcego oraz wychowania fizycznego
  
W serwisie Fakultety www.fakultety.ukw.edu.pl odbędą się następujące rejestracje na zajęcia:

rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - mężczyźni
09:00 24.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
09:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - kobiety
11:00 24.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
11:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


rejestracja na zajęcia z języka angielskiego
11:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
13:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracje na zajęcia z języka rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego
11:30 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
12:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


rejestracja do grup - studia I stopnia
10:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
08:30 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja do grup II rok studiów II stopnia
09:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
08:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja do grup I rok studiów II stopnia
09:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura IW serwisie USOSweb www.usosweb.ukw.edu.pl odbędzie się następująca rejestracja na zajęcia:

Rejestracja na zajęcia modułu nauczycielskiego - 2 semestr - studia I i II stopnia
10:00 23.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
10:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


Uwaga studenci !
 
   Uwaga studenci ostatniego roku studiów!
 
 1. Na dwa tygodnie przed obroną student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie dwustronnie drukowaną pracę dyplomową w formacie A4
 2. W skład pracy dyplomowej muszą wejść: strona tytułowa, streszczenie pracy i słowa kluczowe oraz podpisane oświadczenie, których wzór został określony  w Zarządzeniu Nr 24/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 marca 2015 r.  Zarządzenie dostępne jest na stronie  www.apd.ukw.edu.pl
 3. W ciągu 3 dni od złożenia pracy student zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia w systemie APD (www.apd.ukw.edu.pl  login i hasło jak do systemu USOSweb) poprawności wprowadzonego przez Dziekanat tematu pracy
  2. wprowadzenia do systemu APD  streszczenia pracy oraz słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim
  3. wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku formacie PDF (w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu jako spakowane do jednego pliku archiwum ZIP, RAR lub 7Z)
   Nazwa pliku będącego pracą dyplomową musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu oraz w przypadku załączników niebędących integralną częścią pracy w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.
 4. Zmianę adresu e-mail należy zgłosić w Dziekanacie
 5. Na stronie systemu APD (www.apd.ukw.edu.pl) instrukcje dostępne są po zalogowaniu w sekcji "Informacje".UWAGA STUDENCI, kierunków:
Rewitalizacja dróg wodnych – III rok

Mechatronika II mu

Edukacja techniczno-informatyczna – II mu

Wnioski na stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 09 marca 2015 r. do 13 marca 2015r. tylko w formie papierowej w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich przy ul. Łużyckiej 24.

Wniosek powinien zawierać:

poświadczenie średniej ocen z ostatniego roku studiów przez właściwy Dziekanat,

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
wyszczególnione w Zał. Nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UKW.

Wnioski należy pobrać ze strony: www.ukw.edu.pl/strona/sprawy_socjalne/druki_wnioski_regulaminyRejestracje na zajęcia wychowania fizycznego oraz do grup zajęciowych
   Rejestracje na zajęcia WF (od 04.02.2015) i do grup zajęciowych (od 03.02.2015) dla kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbywać się będą w systemie Fakultety www.fakultety.ukw.edu.plREJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO
   Prosimy wszystkich studentów uczęszczających na moduł nauczycielski do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce "DLA STUDENTÓW/Rejestracje".

rejestracje zostaną uruchomione na:
- III semestr - studia II stopnia
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – II etap edukacyjny
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
  - dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny

  Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem na zajęcia modułu nauczycielskiego prosimy kierować do Studium Pedagogicznego,
tel. 052 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl .


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

III semestr modułu dla studiów II stopnia:
   I tura rejestracji: 11.02.2015 godzina 12:00 – 13.02.2015 godzina 23:59
  II tura rejestracji: 18.02.2015 godzina 12:00 – 22.02.2015 godzina 23:59Płatności
    "W związku z przerwą w pracy związaną z Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech Króli informujemy, że wszystkie płatności realizowane przez Państwa po 22 grudnia 2014 roku będą widoczne w zakładce płatności USOSweb dopiero po 8 stycznia 2015 roku. Informujemy dodatkowo, że rozliczenie płatności nastąpi z dniem wpływu środków na konto Uczelni."-Zaproszenie-
Całą społeczność akademicką UKW: studentów, absolwentów oraz pracowników UKW zapraszamy do udziału w Konkursie na logotyp obchodów 10-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na zwycięzcę czeka nagroda, można wygrać tysiąc złotych!

Każdy uczestnik Konkursu powinien dostarczyć pracę w kopercie z dopiskiem: LOGOTYP 10-lecia UKW oraz swoim hasłem 6-cyfrowym. W dodatkowej kopercie należy umieścić:
 • powtórzone hasło 6-cyfrowe,
 • imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefony, adres e-mail, identyfikujące Uczestnika Konkursu.

Zapieczętowane prace należy złożyć do 7 stycznia 2015r. w Kancelarii Głównej UKW (adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kancelaria Główna, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, z dopiskiem: LOGO 10-LECIA UKW).

regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ukw.edu.pl


Komunikat
   
   Informujemy, że Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich w okresie od 24.12.2014r. do 07.01.2015r. będzie nieczynny - przerwa świąteczna.Rejestracje na zajęcia ogólnouczelniane 2014/2015
 

26 listopada 2014 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie:

WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI

 

Wnioski stypendialne

 

      Dział rekrutacji i spraw studenckich informuje, że składanie wniosków uruchomione będzie od 13 października.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2014/2015 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) odbywało się będzie drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce Dla Studentów > moje studia > wnioski, w dniach 13 października - 24 października 2014r.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > płatności > konto bankowe


Wydrukowane wnioski należy złożyć w tym samym terminie we właściwym Biurze lub Dziale

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek Główny (blok C), pokój 1 A

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (składanie wniosków o to stypendium nie odbywa się przez system informatyczny)

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

Prosimy wszystkich studentów uczęszczających na moduł nauczycielski do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce "DLA STUDENTÓW/Rejestracje.

rejestracje zostaną uruchomione na:
- III semestr - studia I stopnia
- II semestr - studia II stopnia
   - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – II etap edukacyjny
   - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
   - dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
- II semestr - dla studentów V roku psychologii

Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem na zajęcia modułu nauczycielskiego prosimy kierować do Studium Pedagogicznego,
tel. 52 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl .


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

  III semestr modułu dla studiów I stopnia:
    I tura rejestracji: 24.09.2014 godzina 10:00 – 26.09.2014 godzina 23:59
    II tura rejestracji: 30.09.2014 godzina 10:00 – 06.10.2014 godzina 23:59

  II semestr modułu dla studiów II stopnia:
    I tura rejestracji: 24.09.2014 godzina 12:00 – 26.09.2014 godzina 23:59
    II tura rejestracji: 30.09.2014 godzina 12:00 – 06.10.2014 godzina 23:59

Uwaga !
Studenci kierunku Psychologia uczestniczący w module nauczycielskim zgodnie z ustaleniami Instytutu Psychologii nie rejestrują się na żaden przedmiot w ramach modułu nauczycielskiego.Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku
 Szanowni Studenci!
   
    Przypominamy o szkoleniach z praw i obowiązków dla studentów pierwszych roczników, które będą miały miejsce 30 września 2014 r. W czasie tego spotkania poznacie podstawowe zasady funkcjonowania Uczelni, a także dowiecie się jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania statusu studenta. Dodatkowo będą poruszane takie tematy jak: stypendia, umowa student-uczelnia, kredyt studencki, powtarzanie roku - co wtedy? oraz wiele innych, które ułatwią Wam stawianie pierwszych kroków na Uczelni.
Szczegółowy harmonogram spotkań:
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii - Aula Nova - godz. 9.00-12.00 i 13.00-16.00
 • Wydział Humanistyczny - Biblioteka Główna UKW - godz. 10.00-13.00
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki - sala 27 na ul. Chodkiewicza 30, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki , godz. 11.00-14.00
 • Wydział Nauk Społecznych i Administracji - Aula Atrium, godz. 12.00-15.00
 • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki oraz Wydział Nauk Przyrodniczych - aula w Centrum
 • Edukacji Kultury Fizycznej i Zdrowia - godz. 13.00-16.00
 • Instytut Edukacji Muzycznej - projekt zrealizowany zostanie w ramach zajęć organizacyjnych ze studentami.
    Dodatkowo informujemy, że można już się ubezpieczać na nowy rok akademicki. Tylko teraz można wykupić polisę OC o wartości 10 000 zł i polisę NNW o wartości 30 000 zł za jedyne 70 zł!
Co zyskujesz?
 • ochronę na praktykach i stażach i w pracy przez 365 dni w roku 24 godz. na dobę
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu
 • zniżki na ubezpieczenie mieszkania
 • szybkie zgłaszanie szkody on-line
 • jedna składka, dwie polisy stworzone specjalnie dla studentów UKW
 • ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku - 1% uszczerbku na zdrowiu to aż 300 zł!
Wejdź na: http://www.samorzad.bydgoszcz.pl/oc i ubezpiecz się już dziś przez internet lub od 3 października w każdym dziekanacie!

 

 

SAMORZĄD STUDENCKI
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel./fox: 523_206_545 kom: 603_993_955
web: www.samorzad.bydgoszcz.pl mail: biuro@samorzad.bydgoszcz.pl

 

Wnioski o stypendium rektora
UWAGA STUDENCI, kierunków

Rewitalizacja dróg wodnych – III rok

Mechatronika -II mu

Edukacja techniczno - informatyczna – II mu

którzy rozpoczynali studia w semestrze letnim

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że rozpocznie się logowanie na stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wchodząc na stronę www.usosweb.ukw.edu.pl (w dziale "DLA STUDENTÓW/Wnioski") w terminie od 10 marca 2014r. do 14 marca 2014r.

Po zarejestrowaniu wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich do 14 marca 2014 roku.


Rejestracja na zajęcia WF, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
    Przypomnienie: studenci, którzy mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego zobligowani są do zapisania się na wf.

Studenci, którzy tego nie uczynili w terminie proszeni są o kontakt osobisty z biurem Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2, pokój 205 celem dokonania zapisu na zajęcia w-f na semestr letni 2014.


Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
    Do dnia 11.11.2013r. należy złożyć w systemie USOSweb "Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat" (dostępne w dziale "dla studentów/wnioski"), a następnie wydrukowane i podpisane oświadczenie dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu.

    Akceptacji lub odrzucenia oświadczenia w celu ponownego wypełnienia dokonują pracownicy dziekanatu.


UWAGA !    Logowanie  przez  "Centralny System Uwierzytelniania"
      Dnia 05 czerwca 2013r uruchomiono Centralny System Uwierzytelniania.

Od tego dnia zmienił się ekran logowania do systemu USOSweb, jednak
Login i hasło pozostaje bez zmian.               Logowanie: instrukcja


Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Informujemy, że nasza Uczelnia w najbliższym czasie rozpocznie monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

W związku z powyższym w Karcie obiegowej studenta/doktoranta zamieściliśmy Deklarację zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów UKW i przetwarzanie danych osobowych, którą należy wypełnić i podpisać.

Prosimy o sprawdzenie czy podane w deklaracji dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu wygenerowany z systemu) są prawidłowe. Jeżeli dane są błędne, prosimy o wpisanie aktualnych.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej naszych absolwentów (pracy zawodowej, dalszego kształcenia). Uzyskane dane pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow


Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW