Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 20 godz. temu
Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

 
  
 


Trzecia tura Rejestracji na zajęcia
  Rozpocznie się od 20.02 i potrwa do 05.03.

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb, w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.

(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)


Druga tura Rejestracji na zajęcia
  Rozpocznie się od 7.02 i potrwa do 12.02.

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb, w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.

(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)
 
 
 
Wychowanie fizyczne - I rok - studia stacjonarne pierwszego stopnia - usunięcie grupy nr 6
  W związku z usunięciem grupy nr 6 uprzejmie prosimy studentów, którzy zapisali się do powyższej grupy o dokonanie ponownego zapisu do innej grupy. Termin zapisów: od 8 lutego (środa).


Rejestracje na zajęcia
  Od 17.01 rozpoczynają się rejestracje na wszystkie zajęcia umieszczone w planie, w terminie:

17.01.2017r. – zapisy do grup językowych dla studiów II stopnia;

18.01.2017r. – dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Wydziały Nauk Przyrodniczych, Wydziału Matematyki, Techniki i Fizyki, Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki;

19.01.2017r. – dla Wydziału Humanistycznego;

20.01.2017r. – dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Edukacji Muzycznej.

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb, w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.

(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)

Film instruktażowy poniżej.


NIECZYNNY -- Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich --
   Ze względu na prace wewnętrzne związane z przygotowaniem list stypendialnych Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich w czwartek tj, 24.11.2016 będzie nieczynny


Wnioski stypendialne 2016

       Dział rekrutacji i spraw studenckich informuje, że składanie wniosków uruchomione będzie od 17 października od godziny 9:00.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2016/2017 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) odbywało się będzie drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH > Wnioski,
w dniach 17 października - 23 października 2016r. 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > stypendia > konto bankowe studenta 


UWAGA !!!
   31 października Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich nie będzie czynny.


Wydrukowane wnioski należy złożyć w dniach 23 - 27 października 2016 r. we właściwym Biurze lub Dziale

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek Główny (blok E), pokój 013, tel. 52 346 11 75

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), tel. 52 341 08 32

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (składanie wniosków o to stypendium nie odbywa się przez system informatyczny)

 

Rejestracje na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017: 

W systemie Fakultety (www.fakultety.ukw.edu.pl) zostaną uruchomione poniższe rejestracje.

 • 20.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja do grup:
  • 10:00 - I roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja, ekonomia, logopedia, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,
  • 10:00 - II roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja

 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego:
  [ III semestr studiów stacjonarnych I stopnia, oraz Mechatronika i ETI II semestr studiów II stopnia ]
  • 8:00 - mężczyźni
  • 9:00 - kobiety
    
 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego:
  [ I rok studiów stacjonarnych I stopnia (Psychologia - tylko język angielski, rejestracja nie dotyczy kierunków filologia, o specjalności lingwistyka stosowana) ]
  • 10:00 - Język angielski
  • 11:00 - Język Francuski, Niemiecki, Rosyjski

UWAGA!  Osoby, które zostały przyjęte w II naborze rekrutacji (wrzesień) będą uczestniczyły w rejestracjach od II tury rozpoczynającej się 29.09.2016 r.Rejestracje na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

W systemie Fakultety (www.fakultety.ukw.edu.pl) zostaną uruchomione poniższe rejestracje.

 • 02.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja do grup dla studentów:
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku administracja,
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pedagogika,
  • 9:00 – I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku pedagogika (specjalności: logopedia i pedagogika opiekuńcza)
    
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego kierunków
  •   9:00 –  I rok, Studia niestacjonarne II stopnia - tylko kobiety
  • 10:00 –  I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 11:00 –  I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
  • 12:00 – II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 13:00 – II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
    
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego dla kierunku:
  • 9:00 – Pedagogika, studia II stopnia stacjonarne - I rok
    
 • 04.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja na seminarium dla
  • 9:00 –  I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 10:00 –  I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 11:00 – II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków:
   • Logopedia,
   • Pedagogika,
   • Pedagogika Wczesnoszkolna,
   • Praca SocjalnaRejestracje do grup, na zajęcia z języka obcego oraz wychowania fizycznego
  
W serwisie Fakultety www.fakultety.ukw.edu.pl odbędą się następujące rejestracje na zajęcia:

rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - mężczyźni
09:00 24.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
09:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - kobiety
11:00 24.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
11:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


rejestracja na zajęcia z języka angielskiego
11:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
13:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracje na zajęcia z języka rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego
11:30 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
12:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


rejestracja do grup - studia I stopnia
10:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
08:30 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja do grup II rok studiów II stopnia
09:00 22.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
08:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II

rejestracja do grup I rok studiów II stopnia
09:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura IW serwisie USOSweb www.usosweb.ukw.edu.pl odbędzie się następująca rejestracja na zajęcia:

Rejestracja na zajęcia modułu nauczycielskiego - 2 semestr - studia I i II stopnia
10:00 23.09.2015 - 23:59 25.09.2015 Tura I
10:00 30.09.2015 - 23:59 05.10.2015 Tura II


Uwaga studenci !
 
   Uwaga studenci ostatniego roku studiów!
 
 1. Na dwa tygodnie przed obroną student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie dwustronnie drukowaną pracę dyplomową w formacie A4
 2. W skład pracy dyplomowej muszą wejść: strona tytułowa, streszczenie pracy i słowa kluczowe oraz podpisane oświadczenie, których wzór został określony  w Zarządzeniu Nr 24/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 marca 2015 r.  Zarządzenie dostępne jest na stronie  www.apd.ukw.edu.pl
 3. W ciągu 3 dni od złożenia pracy student zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia w systemie APD (www.apd.ukw.edu.pl  login i hasło jak do systemu USOSweb) poprawności wprowadzonego przez Dziekanat tematu pracy
  2. wprowadzenia do systemu APD  streszczenia pracy oraz słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim
  3. wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku formacie PDF (w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu jako spakowane do jednego pliku archiwum ZIP, RAR lub 7Z)
   Nazwa pliku będącego pracą dyplomową musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu oraz w przypadku załączników niebędących integralną częścią pracy w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.
 4. Zmianę adresu e-mail należy zgłosić w Dziekanacie
 5. Na stronie systemu APD (www.apd.ukw.edu.pl) instrukcje dostępne są po zalogowaniu w sekcji "Informacje".UWAGA STUDENCI, kierunków:
Rewitalizacja dróg wodnych – III rok

Mechatronika II mu

Edukacja techniczno-informatyczna – II mu

Wnioski na stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 09 marca 2015 r. do 13 marca 2015r. tylko w formie papierowej w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich przy ul. Łużyckiej 24.

Wniosek powinien zawierać:

poświadczenie średniej ocen z ostatniego roku studiów przez właściwy Dziekanat,

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
wyszczególnione w Zał. Nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UKW.

Wnioski należy pobrać ze strony: www.ukw.edu.pl/strona/sprawy_socjalne/druki_wnioski_regulaminyRejestracje na zajęcia wychowania fizycznego oraz do grup zajęciowych
   Rejestracje na zajęcia WF (od 04.02.2015) i do grup zajęciowych (od 03.02.2015) dla kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbywać się będą w systemie Fakultety www.fakultety.ukw.edu.plREJESTRACJA NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO
   Prosimy wszystkich studentów uczęszczających na moduł nauczycielski do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce "DLA STUDENTÓW/Rejestracje".

rejestracje zostaną uruchomione na:
- III semestr - studia II stopnia
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – II etap edukacyjny
  - dla osób nieposiadających przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny
  - dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – III i IV etap edukacyjny

  Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem na zajęcia modułu nauczycielskiego prosimy kierować do Studium Pedagogicznego,
tel. 052 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl .


HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

III semestr modułu dla studiów II stopnia:
   I tura rejestracji: 11.02.2015 godzina 12:00 – 13.02.2015 godzina 23:59
  II tura rejestracji: 18.02.2015 godzina 12:00 – 22.02.2015 godzina 23:59Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Informujemy, że nasza Uczelnia w najbliższym czasie rozpocznie monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

W związku z powyższym w Karcie obiegowej studenta/doktoranta zamieściliśmy Deklarację zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów UKW i przetwarzanie danych osobowych, którą należy wypełnić i podpisać.

Prosimy o sprawdzenie czy podane w deklaracji dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu wygenerowany z systemu) są prawidłowe. Jeżeli dane są błędne, prosimy o wpisanie aktualnych.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej naszych absolwentów (pracy zawodowej, dalszego kształcenia). Uzyskane dane pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow


Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW