Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia

Informacje o programie studiów

  Kod: SD-B
  Nazwa: Biologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
biologia biologia molekularna
biologia biologia środowiskowa
Jednostki: Kolegium III (od 2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Przyrodniczych (od 1000 do 2018) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, 1 sem., kier. biologia
1 rok, 2 sem., kier. biologia
2 rok, 3 sem., kier. biologia
2 rok, 4 sem., kier. biologia

Pozostałe toki nauczania

1 rok, 1 sem., kier. biologia, spec. biologia molekularna
1 rok, 2 sem., kier. biologia, spec. biologia molekularna
2 rok, 3 sem., kier. biologia, spec. biologia molekularna
2 rok, 4 sem., kier. biologia, spec. biologia molekularna
1 rok, 1 sem., kier. biologia, spec. biologia środowiskowa
1 rok, 2 sem., kier. biologia, spec. biologia środowiskowa
2 rok, 3 sem., kier. biologia, spec. biologia środowiskowa
2 rok, 4 sem., kier. biologia, spec. biologia środowiskowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, konkurs ocen na dyplomie, średnia ocen z toku studiów / egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku biologia
Magister na kierunku biologia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Program kształcenia opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów i Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 49/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów (http://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/)