Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Edukacja techniczno-informatyczna

Informacje o programie studiów

  Kod: SD-ETI
  Nazwa: Edukacja techniczno-informatyczna
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: edukacja techniczno-informatyczna
Kierunki do
wyboru:
edukacja techniczno-informatyczna inżynieria biokompozytów
Jednostki: Kolegium III (od 2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (od 1000 do 2018) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, 1 sem., kier. edukacja techniczno-informatyczna, spec. inżynieria biokompozytów
1 rok, 2 sem., kier. edukacja techniczno-informatyczna, spec. inżynieria biokompozytów
2 rok, 3 sem., kier. edukacja techniczno-informatyczna, spec. inżynieria biokompozytów

Pozostałe toki nauczania

1 rok, 1 sem., kier. edukacja techniczno-informatyczna
1 rok, 1 sem., kier. ETI, spec. Inżynieria materiałowa z ochroną środowiska
1 rok, 2 sem., kier. ETI, spec. Inżynieria materiałowa z ochroną środowiska
2 rok, 3 sem., kier. ETI, spec. Inżynieria materiałowa z ochroną środowiska
1 r., 1 s., kier. ETI, Projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo
1 r., 2 s., kier. ETI, Projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo
2 r., 3 s., kier. ETI, Projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, konkurs ocen na dyplomie, średnia ocen z toku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Program kształcenia opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów. (http://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/)