Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i rekreacja

Informacje o programie studiów

  Kod: SD-TR
  Nazwa: Turystyka i rekreacja
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki do
wyboru:
turystyka i rekreacja obsługa ruchu turystycznego
turystyka i rekreacja rekreacja i fitness
Jednostki: Kolegium III (od 2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki (od 1000 do 2018) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, 1 sem., kier. turystyka i rekreacja
1 rok, 2 sem., kier. turystyka i rekreacja, blok I
2 rok, 3 sem., kier. turystyka i rekreacja, blok I
2 rok, 4 sem., kier. turystyka i rekreacja, blok I

Pozostałe toki nauczania

1 rok, 2 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. obsługa ruchu turystycznego
2 rok, 3 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. obsługa ruchu turystycznego
2 rok, 4 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. obsługa ruchu turystycznego
1 rok, 2 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. rekreacja i fitness
2 rok, 3 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. rekreacja i fitness
2 rok, 4 sem., kier. turystyka i rekreacja,specj. rekreacja i fitness

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, konkurs ocen na dyplomie, średnia ocen z toku studiów / egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na kierunku turystyka i rekreacja
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Program kształcenia opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 24/2014/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów (http://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/)