Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Informacje o programie studiów

  Kod: SP-ZKS
  Nazwa: Zarządzanie kryzysowe w środowisku
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: zarządzanie kryzysowe w środowisku
Kierunki do
wyboru:
zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
Jednostki: Kolegium III (od 2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki (od 1000 do 2018) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, 1 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku
1 rok, 2 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II
2 rok, 3 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II
2 rok, 4 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II
3 rok, 5 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II
3 rok, 6 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II
4 rok, 7 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, blok II

Pozostałe toki nauczania

1 rok, 2 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
2 rok, 3 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
2 rok, 4 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
3 rok, 5 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
3 rok, 6 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
4 rok, 7 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym
1 rok, 2 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
2 rok, 3 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
2 rok, 4 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
3 rok, 5 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
3 rok, 6 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym
4 rok, 7 sem., kier. zarządzanie kryzysowe w środowisku, spec. zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynier na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Program kształcenia opracowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2014/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów (http://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/)