Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem Cyberdemokracja i studia nad rozwojem NP-CD
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem SP-CD
Erasmus+ Erasmus Erasmus
Program realizowany w ramach umów bilateralnych Bilateralne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej SP-FPR
Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych DDR-T
Inżynieria materiałowa Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych DDR-T
MOST MOST MOST
Mechanika Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych DDR-T
Moduł pedagogiczny dla psychologów Kurs kwalifikacyjny uzupełniający Moduł pedagogiczny dla psychologów Kurs kwalifikacyjny uzupełniający K-MPP
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji SD-PM
Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne PD-NK
Studia Podyplomowe Coaching Coaching PD-C
Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie Ekonomii i Zarządzania PD-EZ
Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych Prawa Zamówień Publicznych PD-PZP
Studia podypl. w zakr. Edukacji i rehabilitacji osób z niepełn. intelekualną - Oligofrenopedagogika Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika PD-OF/K
Studia podyplomowe Prawno - administracyjne prawno - administracyjnym PD-PA/K
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania Administracji i Zarządzania PD-AiZ
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania Administracji i Zarządzania PD-AiZ/K
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwa i higieny pracy PD-BHP
Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej PD-BI
Studia podyplomowe w zakresie Biologii z ochroną środowiska Biologii z ochroną środowiska PD-B/K
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej Diagnozy i terapii pedagogicznej PD-DT/K
Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego i Personalnego Doradztwa zawodowego i personalnego PD-PDP/K
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego PD-EB/K
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu PD-ER/K
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne PD-EW/K
Studia podyplomowe w zakresie Filozofii i Etyki Filozofii i Etyki PD-FE
Studia podyplomowe w zakresie Geografii z ochrona środowiska Geografii z ochroną środowiska PD-GOS/K
Studia podyplomowe w zakresie Historii Historii PD-H
Studia podyplomowe w zakresie Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa informacji naukowej i bibliotekoznawstwa PD-IN/K
Studia podyplomowe w zakresie Języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym PD-JAW/K
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy języka angielskiego Kształcenia tłumaczy języka angielskiego PD-KTA
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Logopedii PD-L/K
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii z emisją głosu Logopedii z Emisją Głosu PD-LE
Logopedii z Emisją Głosu PD-LE-4
Studia podyplomowe w zakresie Marketingu internetowego i e-biznesu Marketingu internetowego i e-biznesu PD-MI
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Neurologopedii PD-NE
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego PD-OL
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Oligofrenopedagogiki PD-O/K
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej Organizacji Pomocy Społecznej PD-OP
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie Organizacji i zarządzania w oświacie PD-OZ/K
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie PD-OZO
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka PD-PTD
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PD-PSE
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii Pedagogika Specjalna w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii PD-PSR
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki Polonistyki PD-P/K
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki Polonistyki PD-P
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Przygotowania Pedagogicznego PD-PPe
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Przygotowania Pedagogicznego PD-PP/K
Studia podyplomowe w zakresie Psychologii komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji Psychologii komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji PD-PKS/K
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii Resocjalizacji i Socjoterapii PD-RS/K
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi PD-RR
Studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki Surdopedagogiki PD-SP/K
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie Wiedzy o Społeczeństwie PD-WOS
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej PD-WS
Studia podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego z Elementami Edukacji Zdrowotnej Wychowania fizycznego z Elementami Edukacji Zdrowotnej PD-WFE/K
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania dostępnością – specjalista ds. dostępności Zarządzania dostępnością – specjalista ds. dostępności PD-ZD
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania nieruchomościami Zarządzania nieruchomościami PD-ZN
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Zarządzanie w Ochronie Zdrowia PD-ZOZ/K
Studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Praktyka i teoria Studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Praktyka i teoria PD-KP
Studia podyplomowe w zakresie matematyki Studia podyplomowe w zakresie Matematyki PD-M
Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji Mediacji i Negocjacji PD-MN/K
Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PD-WW/K
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucjami kultury Zarządzania instytucjami kultury PD-ZIK
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzania Zasobami Ludzkimi PD-ZZL/K
Studia podyplomowe wczesnej edukacji Wczesnej Edukacji PD-WE
Studia podyplomowe z Psychologii klinicznej Psychologii Klinicznej PD-PK
administracja Administracja ND-A
Administracja NP-A
Administracja SD-A
Administracja SP-A
bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy SP-BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy NP-BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy SP-BHP-19
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe NP-BN
Bezpieczeństwo narodowe SP-BN
biologia Studia doktoranckie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie biologii DDR-B
biologia Biologia SD-B
Biologia SP-B
Biologia NP-B
biotechnologia Biotechnologia SD-Bt
Biotechnologia SP-Bt
Biotechnologia NP-Bt
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna SD-D
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna SP-D
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SD-EA
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SP-EA
edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna SD-ETI
Edukacja techniczno-informatyczna SP-ETI
edytorstwo Edytorstwo SP-Ed
ekologia Studia doktoranckie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie ekologii DDR-El
ekonomia Ekonomia NP-Ek
Ekonomia SP-Ek
Ekonomia NP-Ek-18
Ekonomia SP-Ek-18
filologia Filologia, spec. angielska SP-F-A
Filologia, spec. angielska SD-F-A
Filologia, spec. angielska ND-F-A
Filologia, spec. germanistyka SP-F-Ge
Filologia, spec. germanistyka SP-F-Geb
Filologia, spec. germanistyka SD-F-Ge
Filologia, spec. germanistyka ND-F-Ge
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. arabskim) SP-F-AA
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. arabskim) SD-F-AA
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. niemieckim) SP-F-ANb
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. niemieckim) SD-F-AN
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. niemieckim) SP-F-ANz
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. rosyjskim) SD-F-AR
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. rosyjskim) SP-F-AR
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. niemiecki z j. rosyjskim) SD-F-NR
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. niemiecki z j. rosyjskim) SP-F-NR
Filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim) SP-F-RC
Filologia, spec. rosyjska SD-F-R
Filologia, spec. rosyjska SP-F-Rb
filologia angielska Filologia angielska SD-FA
Filologia angielska SP-FA
Filologia angielska ND-FA
filologia polska Filologia polska SD-FP
Filologia polska SP-FP
filologia rosyjska Filologia rosyjska SP-FR
Filologia rosyjska SD-FR
filozofia Filozofia SD-Fil
Filozofia SP-Fil
fizyka Fizyka SD-FZ
Fizyka SP-FZ
geografia Geografia SD-G
Geografia SP-G
Geografia SD-G-16
germanistyka Germanistyka SP-Ge
Germanistyka SD-Ge
historia Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii DDR-H
historia Historia SD-H
Historia SP-H
humanistyka drugiej generacji Humanistyka drugiej generacji SP-HDG
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo SP-IN
informatyka Informatyka NP-INF
Informatyka SP-INF
Informatyka SD-INF
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną SP-ISP
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną NP-ISP
inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa SP-IB
inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa SP-IM
Inżynieria materiałowa SD-IM
inżynieria techniczno-informatyczna Inżynieria techniczno-informatyczna SP-ITI
Inżynieria techniczno-informatyczna SD-ITI
językoznawstwo Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa DDR-J
kryminologia Kryminologia SP-Kr
Kryminologia NP-Kr
kulturoznawstwo Kulturoznawstwo SD-K
Kulturoznawstwo SP-K
lingwistyka stosowana angielsko-arabska Lingwistyka stosowana angielsko-arabska SP-LAA
lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka SD-LAN
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka SP-LAN
lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska SP-LAR
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska SD-LAR
lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska SP-LRC
literaturoznawstwo Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa DDR-L
logopedia Logopedia SP-Lg
Logopedia NP-Lg
matematyka Matematyka SD-M
Matematyka SP-M
mechatronika Mechatronika SD-Mt
Mechatronika NP-Mt
Mechatronika SP-Mt
moduł nauczycielski Moduł kształcenia nauczycieli KND34
moduł przygotowania pedagogicznego - Psychologia Moduł przygotowania pedagogicznego MPP-Ps
nauki o polityce Studia doktoranckie nauki o polityce DDR-NoP
ochrona środowiska Ochrona środowiska SP-OS
Ochrona środowiska SD-OS
Ochrona środowiska NP-OS
pedagogika Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki DDR-P
pedagogika Pedagogika ND-P
Pedagogika NP-P
Pedagogika SD-P
Pedagogika SP-P
pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią SP-POP
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna SJ-PPW
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NJ-PPW
pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna SP-PR
Pedagogika resocjalizacyjna SD-PR
pedagogika wczesnoszkolna Pedagogika wczesnoszkolna NP-PW
Pedagogika wczesnoszkolna SP-PW
politologia Politologia SD-Pt
Politologia SP-Pt
praca socjalna Praca socjalna NP-PrS
Praca socjalna SP-PrS
prawo Prawo NJ-Prw
Prawo SJ-Prw
prawo w biznesie Prawo w Biznesie NP-PwB
Prawo w Biznesie SP-PwB
przewodnictwo i pilotaż turystyczny Przewodnictwo i pilotaż turystyczny SP-PPT
psychologia Psychologia NJ-Ps
Psychologia SJ-Ps
psychologia Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii DDR-Ps
regionalistyka europejska Regionalistyka europejska SP-RE
rewitalizacja dróg wodnych Rewitalizacja dróg wodnych SP-RDW
Rewitalizacja dróg wodnych SP-RDW-16
socjologia Socjologia SP-S
Socjologia SP-S-18
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe SP-SM
Stosunki międzynarodowe SD-SM
szkoła doktorska Szkoła doktorska, dyscyplina historia SDR-H
Szkoła doktorska, dyscyplina inżynieria mechaniczna SDR-IM
Szkoła doktorska, dyscyplina inżynieria mechaniczna w języku angielskim SDR-IM-E
Szkoła doktorska, dyscyplina językoznawstwo SDR-J
Szkoła doktorska, dyscyplina językoznawstwo w języku angielskim SDR-J-E
Szkoła doktorska, dyscyplina literaturoznawstwo SDR-L
Szkoła doktorska, dyscyplina nauki biologiczne SDR-NB
Szkoła doktorska, dyscyplina nauki biologiczne w języku angielskim SDR-NB-E
Szkoła doktorska, dyscyplina nauki o polityce i administracji SDR-NoP
Szkoła doktorska, dyscyplina pedagogika SDR-P
Szkoła doktorska, dyscyplina psychologia SDR-Ps
Szkoła doktorska, dyscyplina psychologia w języku angielskim SDR-Ps-E
Szkoła doktorska, dyscyplina sztuki muzyczne SDR-SzM
turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja SP-TR
Turystyka i rekreacja SD-TR
Turystyka i rekreacja SP-TR-16
turystyka krajoznawcza i kulturowa Turystyka krajoznawcza i kulturowa SD-TKK
wojskoznawstwo Wojskoznawstwo SP-Wz
wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne ND-WF
Wychowanie fizyczne NP-WF
Wychowanie fizyczne SD-WF
Wychowanie fizyczne SP-WF
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym SD-ZBN
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym ND-ZBN
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków SD-ZDK
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków SP-ZDK
zarządzanie kryzysowe w środowisku Zarządzanie kryzysowe w środowisku SP-ZKS
zarządzanie przyrodą Zarządzanie przyrodą SP-ZP

pokaż wszystkie kierunki studiów