Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (4)
bezpieczeństwo i higiena pracy (3)
bezpieczeństwo narodowe (2)
biologia (3)
biologia (1)
biotechnologia (3)
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem (2)
cykl pedagogiczny (1)
cykl pedagogiczny - uzupełniający
Doradztwo zawodowe (1)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z resocjalizacją
edukacja techniczno-informatyczna (2)
edytorstwo (1)
ekologia (1)
ekonomia (5)
filologia (19)
filologia angielska (3)
filologia polska (2)
filologia rosyjska (2)
filozofia (2)
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej (1)
fizyka (2)
geografia (3)
germanistyka (2)
Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu i fizykoterapii
historia (1)
historia (2)
humanistyka drugiej generacji (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (1)
informatyka (4)
Informatyka (1)
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (2)
inżynieria bezpieczeństwa (1)
Inżynieria materiałowa (1)
inżynieria materiałowa (2)
inżynieria techniczno-informatyczna (2)
językoznawstwo (1)
kryminologia (2)
kulturoznawstwo (2)
Kurs języka niderlandzkiego
lingwistyka stosowana angielsko-arabska (1)
lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (2)
lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (2)
lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (1)
literaturoznawstwo (1)
logopedia (2)
matematyka (2)
Mechanika (1)
mechatronika (3)
moduł kształcenia nauczycieli
moduł nauczycielski (4)
Moduł pedagogiczny dla psychologów Kurs kwalifikacyjny uzupełniający (1)
moduł przygotowania pedagogicznego - Pedagogika
moduł przygotowania pedagogicznego - Psychologia (1)
nauki o polityce (1)
nauki techniczne
ochrona dóbr kultury
ochrona środowiska (3)
pedagogika (4)
pedagogika (1)
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji (1)
pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (1)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika resocjalizacyjna (2)
pedagogika wczesnoszkolna (2)
Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne (1)
politologia (2)
praca socjalna (2)
prawo (2)
prawo w biznesie (2)
przewodnictwo i pilotaż turystyczny (1)
psychologia (1)
psychologia (2)
regionalistyka europejska (1)
rewitalizacja dróg wodnych (2)
socjologia (2)
stosunki międzynarodowe (2)
Studia podypl. w zakr. Edukacji i rehabilitacji osób z niepełn. intelekualną - Oligofrenopedagogika (1)
Studia Podyplomowe Coaching (1)
Studia Podyplomowe Coaching z Elementami Mentoringu
Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie (1)
Studia podyplomowe Nauczanie Techniki i Informatyki
Studia podyplomowe Prawno - administracyjne (1)
Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych (1)
Studia podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje
Studia podyplomowe Techniki Informatyczne w Edukacji
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania (1)
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania (1)
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania. Nowoczesne Techniki
Studia podyplomowe w zakresie Arteterapii
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy (1)
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1)
Studia podyplomowe w zakresie Biologii z ochroną środowiska (1)
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej (1)
Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego i Personalnego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Dziennikarstwa
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu (1)
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Emisji Głosu
Studia podyplomowe w zakresie Etyki i Filozofii
Studia podyplomowe w zakresie Filozofii i Etyki (1)
Studia podyplomowe w zakresie Geografii z ochrona środowiska (1)
Studia podyplomowe w zakresie Historii (1)
Studia podyplomowe w zakresie Historii
Studia podyplomowe w zakresie Historii i społeczeństwa
Studia podyplomowe w zakresie Historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok.
Studia podyplomowe w zakresie Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (1)
Studia podyplomowe w zakresie Języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym (1)
Studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Praktyka i teoria (1)
Studia podyplomowe w zakresie Kompetencji Wychowawczych
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy języka angielskiego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii (1)
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii z emisją głosu (2)
Studia podyplomowe w zakresie Marketingu internetowego i e-biznesu (1)
Studia podyplomowe w zakresie matematyki
Studia podyplomowe w zakresie matematyki (1)
Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji (1)
Studia Podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów (1)
Studia podyplomowe w zakresie Muzyki w Oddziaływaniach Terapeutycznych i Edukacji Medialnej
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania Techniki
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii (1)
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki (1)
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie (1)
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie (1)
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej (1)
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji pomocy społecznej
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Celestyna Freineta z rozwijaniem zdolności uczenia się
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka (1)
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami ped. opiekuńczo-wychowawczej
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (1)
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii (1)
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki (1)
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki (1)
Studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Edukacyjnego i Psychologicznego
Studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy
Studia podyplomowe w zakresie Prawa Ubezpieczeń
Studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Socjoterapii
Studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Socjoterapii
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego (1)
Studia podyplomowe w zakresie Przyrody z ochroną środowiska
Studia podyplomowe w zakresie Przyrody, Biologii oraz Ochrony Środowiska
Studia podyplomowe w zakresie Psychogerontologii z Geriatrią
Studia podyplomowe w zakresie Psychologii komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji (1)
Studia podyplomowe w zakresie Psychologii w zarządzaniu
Studia podyplomowe w zakresie Public Relations
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii (1)
Studia podyplomowe w zakresie Rewalidacji Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi (1)
Studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki (1)
Studia podyplomowe w zakresie Technik Informatycznych w Finansach
Studia podyplomowe w zakresie Technik Informatycznych w Produkcji
Studia podyplomowe w zakresie Technik Informatycznych we Współczesnej Edukacji
Studia podyplomowe w zakresie Terapii ze wsparciem zwierząt
Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania dziecka (1)
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie (1)
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej (1)
Studia podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego
Studia podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego z Elementami Edukacji Zdrowotnej (1)
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania dostępnością – specjalista ds. dostępności (1)
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucjami kultury (1)
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania nieruchomościami (1)
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia (1)
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (1)
Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie Zrównoważonego Rozwoju
Studia podyplomowe wczesnej edukacji (1)
Studia podyplomowe z Psychologii klinicznej (1)
Studia podyplomowe: Zarządzanie Wiedzą w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
szkoła doktorska (13)
turystyka i rekreacja (3)
turystyka krajoznawcza i kulturowa (1)
wojskoznawstwo (1)
wychowanie fizyczne (4)
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (2)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (2)
zarządzanie kryzysowe w środowisku (1)
zarządzanie przyrodą (1)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#