Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-inf-SS47SPD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury da-nych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. Liberty J.: „C#. Programowanie”, O’REILLY®, Helion, 2006.
5. Matulewski J.: „C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ”, Helion, 2008.
6. Microsoft Visual C# 2005 Express Edition: „Projektuj sam”, Edycja polska Microsoft Press, Warszawa 2006.
7. Perry S.C.: „C# i .NET”, Prentice Hall, Helion, 2006.


Metody dydaktyczne: metody problemowe
metody proseminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

1. Lis M.: „C#. Praktyczny kurs”, Helion 2007.

1. M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

2. Kusy M.: „Metodyki i techniki programowania. Laboratorium”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszуw 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków oraz paradygmatu programowania.

W2. Zna metody i techniki programowania, i zasoby zastosowania baz danych przy rozwiązywaniu podstawowych zadań informatycznych .

W3. srodowiska programistycznychne Visual Studio, Java Net Beans oraz IBM Rational Rose.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem ęzyków programowania i zasobów zastosowania baz danych

U2. Ma umiejętność przeprowadzania testów i optymilizacji napisanej aplikacji.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zaliczeniowy. Szczegóły podane przez prowadzącego zajęcia w grupie.

lub

Projekt pracy dyplomowej końcowy

lub

Każdy student będzie musiał wykonać samodzielnie szereg poznane na wykładzie metod i zasobyy. Ocena z modułu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych za wykonanie zadań pracy dyplomowej .

Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zadań etapow pracy dyplomowej itp…

Zakres tematów:

Tematy prac dyplomowych.

1. Systemy ekspresowe i systemy wspomagania decyzji;

2. Systemy informacyjne a zarządzanie;

3. Zastosowanie systemów zintegrowanych, komunikacja i negocjacje w biznesie;

4. Nowoczesne technologie informacyjne dla potrzeb przedsiębiorstw;

5. Bazy danych oraz elektroniczna wymiana dokumentacji;

6. Zmiany w strukturach przedsiębiorstw i organizacji oparte na technologiach informacyjnych;

7. Wirtualizacja działalności gospodarczej i podstawy marketingu,;

8. Wirtualizacja rynku ekonomicznego oraz rozwój technologii internetowych w biznesie;

9. Internet jako globalny rynek elektroniczny;

10. Technologie rynków elektronicznych;

11. Praca i usługi na rynku elektronicznym;

12. Modele i praktyka e–commerce;

13. E-biznes: zastosowania w biznesie;

14. Usługi telematyczne i systemy usług telefonii komputerowej.

15. Systemy obsługi mikropłatności

16. Rynki w przestrzeni elektronicznej

17. Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym.

18. Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet.

19. Komputery graficzne i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

20. Komputery gibydowe i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

21. Neurokomputery i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

22. Budowa superkomputerów SIMD-architektury i programowanie metod numerycznych w ich środowisku.

23. Budowa superkomputerów MIMD oraz SIMD-architektury i programowanie metod numerycznych w ich środowisku.

24. Zastosowanie języka XML dla tworzenia multymedialnego interfejsu użytkownika,

25. Analiza możliwości komunikacyjnych człowieka z systemami komputerowymi i tworzenie multymedialnego interfejsu użytkownika,

26. Programowanie i zastosowanie multimedia w środowisku InterNet.

27. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska Maple.

28. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska MatLab.

29. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska MatCad.

30. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska Mathematica.

31. Badania efektywności wymiany danych w sieciach Windowsa i Linuksa.

32. Badania efektywności i szczegółów pracy systemu operacyjnego MS Windows dla 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

33. Badania efektywności i szczegółów pracy systemu operacyjnego Linux dla nowych 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

34. Efektywność wykorzystania KESZ-pamięci nowoczesnych 32- registrowych i 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 110 (PS)
Zbyszko Królikowski 7/10 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:00 - 20:00, sala 106 (PS)
Włodzimierz Sosnowski 11/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala 107 (PS)
Jacek Czerniak 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.