Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemów komputerowych 1300-Mt35ASK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • www.linux.pl
• www.microsoft.com
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi (dost. 1.10.18)Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja, praca samodzielna z komputerem,
Literatura:

• Z. Kolan, Urządzenia techniki komputerowej, WCWK, 2000

• W. Urbaniak, Budowa komputera, materiały własne

• http://www.komputerswiat.pl/tematy/systemy-operacyjne.aspx (dost. 1.10.18)

• Anatomia PC – Piotr Metzger – HELION

Efekty uczenia się:

K_W01 - zna i rozumie architekturę komputerów, zasadę działania i budowę urządzeń komputerowych

K_W02 - zna zasady funkcjonowania różnych układów liczbowych w tym przede wszystkim układ binarny oraz algebrę Boole’a ,

K_W17 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania współczesnych komputerów,

K_W03 - zna i rozumie zasady pracy w systemach operacyjnych w tym pracy zdalnej. Zna podstawowe polecenia systemowe niezbędne do pracy w systemie operacyjnym,

K_W04 - zna zasady instalowania systemów operacyjnych, aktualizację oprogramowania, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,

K_W19 - ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_W20 - ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do:

• instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach,

• konfigurowania urządzeń sieciowych w sieciach lokalnych;

zna protokoły komunikacyjne stosowane w rozproszonych systemach sterowania i wytwarzania,

K_U01 - potrafi korzystać z dostępnych informacji w celu doboru odpowiednich urządzeń stanowiących wyposażenie zestawu komputerowego.

K_U02 - potrafi zamontować i zainstalować urządzenie mogące stanowić element składowy komputera,

K_U03 Potrafi pracować w systemie operacyjnym, administrować nim lokalnie oraz przy wykorzystaniu aplikacji zdalnych

K_U19 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego,

K_U20 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych oraz interfejsy komunikacyjne urządzeń sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U21 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zaliczenie sprawdzianów i kolokwium końcowego

zaliczenie z oceną

Zakres tematów:

Zasady BHP przy pracy ze sprzętem komputerowym. Identyfikacja podzespołów systemu komputerowego.

Diagnostyka podstawowych podzespołów. Prawidłowy dobór podzespołów zgodnych z wymaganiami minimalnymi aplikacji. Techniki montażu podzespołów. Zapoznanie się z narzędziami wirtualizacji komputerów. Systemy operacyjne, przegląd oprogramowania, instalowanie systemów operacyjnych.

Podstawy pracy w systemach operacyjnych. Przegląd i przygotowanie do z Raspberry Pi. Instalacja, praca z Raspberry Pi, zastosowanie Raspberry do sterowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 109 (PS)
Robert Ciołek 13/13 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 109 (PS)
Robert Ciołek 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.