Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1300-Mt47SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Regulamin dyplomowania UKW
2. Akademicki system archiwizacji prac. Instrukcja użytkownika.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. A. Sęk, H. Tokarski, I. Żuchowski, Zasady pisania prac dyplomowych, Ostrołęka 2011

2. R. Wojciechowska, Przewodnik Metodyczny Pisania Pracy Dyplomowej, Dyfin 2010

3. R. Zenderowski, Praca magisterska - Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2015

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2015

Efekty uczenia się:

Zna metody i narzędzia pozyskiwania i analizy danych na potrzeby tworzenia prac inżynierskich

Zna podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego

Potrafi napisać pracę licencjacką zgodnie z wymogami dla prac

inżynierskich określonymi w Regulaminie dyplomowania

Umie wykorzystać podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła

przygotowując pracę inżynierską

Potrafi przygotować prezentację i wystąpienie ustne na obronę pracy

inżynierskiej

Potrafi wykorzystać podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła

przygotowując prezentację i wystąpienie ustane na obronę pracy

inżynierskiej

Metody i kryteria oceniania:

złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej

Zakres tematów:

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie:

- poznania metodologii pisania prac dyplomowych

- formułowania problemu badawczego i jego części składowych (problemów cząstkowych)

- znajomości zasad opracowywania planu prac oraz sposobu budowy wstępu i zakończenia do pracy - stawiania hipotez badawczych i ich weryfikowania

- znajomości zasad budowy kwestionariusza ankiety oraz pozostałych narzędzi badawczych (arkusz analizy)

- poznania metod niezbędnych do napisania pracy licencjackiej

- stosowania zasad zbierania materiałów i opracowywania wyników badań

- poznania i stosowania zasad sporządzania przypisów odwołujących się do źródeł

- znajomości Regulaminu dyplomowania i zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:15 - 15:45, sala 5
Kazimierz Peszyński 11/12 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala 2
Krzysztof Tyszczuk 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.