Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia edukacji 1100-P12FE-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. William James, "Życie i ideały", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010;
2. Theodore Brameld, "Edukacja jako siła", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2014;
3. Emile Durkheim, "Wychowanie moralne", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015;
4. Stephen Hicks, "Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016;
5. Henri Bergson, "Teksty pedagogiczne", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2017.
6. Harvey Siegel, "Myślenie krytyczne i edukacja", Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019 (w druku).

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Metodą dydaktyczną jest wykład;
Wykład jest ilustrowany prezentacją multimedialną w programie PowerPoint;
Prezentacja zwiera informacje, schematy i cytaty przygotowane przez wykładowcę, które mają pomóc w usystematyzowaniu wiedzy.
Literatura:

1. Gerald Lee Gutek, "Filozofia dla pedagogów", posł. Bogusław Śliwerski,

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 (w 2003 roku książka ta ukazała się pod tytułem "Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji";

2. Tadeusz Kotarbiński, "Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela)", Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960 lub inne lata wydania;

3. Hanna Zielińska - Kostyło, "Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację: antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2005;

4. Jarosław Horowski, "Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

Efekty uczenia się:

K_W05 - posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych oraz społeczno-kulturowych; rozumie związek filozofii z koncepcjami edukacyjnymi;

K_W23 - posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, zna zależności między filozofią edukacji a praktyką funkcjonowania poszczególnych instytucji edukacyjnych;

K_U17 - konstruuje typowe prace pisemne w języku polskim oraz obcym, podejmujące typowe zagadnienia kultury, literatury i języka z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł; kompetentnie używa pojęć z zakresu filozofii edukacji;

K_K08 - identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z własną aktywnością zawodową w wybranej sferze działalności kulturalnej/edukacyjnej; dostrzega związek światopoglądu z określoną filozofią edukacji;

K_K10 - zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej oraz rozwijaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym; widzi rolę filozofii edukacji w tych przedsięwzięciach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie precyzyjnych pytań sprawdzających znajomość treści omawianych na wykładzie.

Studenci mogą uzyskać następujące oceny:

5 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 91 do 100%);

4+ (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 85 do 90%);

4 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 75 do 84%);

3+ (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 70 do 74%);

3 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 60 do 69%);

2 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale poniżej 60%).

Studenci, którzy uzyskali z zajęć konwersatoryjnych ocenę 5 (bardzo dobrą), mają zagwarantowaną ocenę 4 (dobrą) z egzaminu. Aby otrzymać ocenę 5 (bardzo dobrą) z egzaminu studenci ci muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 spośród 4 pytań dotyczących problematyki omówionej we wstępie do książki Theodore'a Bramelda "Edukacja jako siła" (Bydgoszcz 2014).

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające: filozofia a filozofia edukacji

2. Filozofia wychowania a filozofia edukacji. Czy chodzi tylko o słowa?

- kontynentalna a analityczna wrażliwość intelektualna w podejściu do oświaty;

- "Bildung" a "Educated man"

3. Perenializm, esencjalizm, progresywizm, rekonstrukcjonizm społeczny i pedagogika krytyczna - pięć tropów w filozofii edukacji;

4. Edukacja jako nauczanie myślenia krytycznego;

5. Rekonstrukcjonizm społeczny i wizja cywilizacji światowej;

6. Tradycja tomistyczna i neotomistyczna w trosce o kształtowanie charakteru moralnego;

7. Zagadnienia szczegółowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala Aula Atrium (17)
Piotr Kostyło 48/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.