Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej 1100-P12WPR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Mudrecka I. (2004), Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Wy. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- Opora R. (2010), Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków.
- Jaworska A. (2012), Leksykon resocjalizacji. Impuls, Kraków.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

- Pospiszyl I., (2008) Patologia społeczna. Warszawa.

- Urban B., Stanik J., (2008), Resocjalizacja t.1.,2, Warszawa.

- Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa.

- Kuć M. (2013), Prawne podstawy resocjalizacji. Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

- Konopczyński M. (2015), Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - W01, W02, W03, W04, U01, K01

Zakres tematów:

1. Pedagogika resocjalizacyjna i jej miejsce w systemie nauk pedagogicznych.

2. Przedmiot i podmiot pedagogiki resocjalizacyjnej.

3. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjne: niedostosowanie społeczne, zaburzenia w zachowaniu, wykolejenie społeczne,

przestępczość i in.

4. Rodzaje i rozmiary niedostosowania społecznego.

5. Uwarunkowania niedostosowania społecznego.

6. Profilaktyka niedostosowania społecznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 9:15, sala 133
Monika Gołembowska 48/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.