Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksyka języka polskiego 1100-Lg23LJP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Słowniki języka polskiego (zależnie od możliwości i potrzeby), w tym dostępne online.
2. Kania S., Tokarski S., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
3. Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Markowski A., Wykłady z leksykologii, Warszawa 2014.

Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2014 (rozdz. 21-27 i rozdz. 31).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, przeprowadzony metodą: punkty (%) - ocena.

Kryteria oceny:

- 50-60% - dst

- 61-70% - dst plus

- 71-80% - db

- 81-90% - db plus

- 90-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Leksyka jako podsystem języka. Leksyka a gramatyka. Przejawy systemowości leksyki. Słownictwo nienacechowane i słownictwo nacechowane. Typy nacechowania wyrazów.

2. Teoria wyrazu - leksem, wyraz tekstowy, inne typy wyrazów.

3. Wyodrębnianie jednostek tekstu i jednostek języka.

4. Znaczenie jednostki leksykalnej. Typy znaczeń jednostek leksykalnych.

5. Definiowanie jednostek leksykalnych. Typy definicji.

6. Wieloznaczność, synonimia, antonimia i homonimia leksykalna.

7. Leksykalne elementy współfunkcyjne (słownictwo wspólnoodmianowe

8. Pola leksykalne, ich istota i struktura. Relacje semantyczne związane z polami.

9. Zapożyczenia leksykalne i ich typy.

10. Leksyka nacechowana ekspresywnie.

11. Słownictwo różnych stylów polszczyzny.

12. Słownictwo nacechowane środowiskowo i zawodowo.

13. Leksyka nacechowana przestrzennie i czasowo. Gwaryzmy i regionalizmy. Słownictwo nacechowane chronologicznie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 19
Rafał Zimny 28/28 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 19
Rafał Zimny 22/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.