Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i organizacja życia w rodzinie z elementami pielęgnacji niemowląt i dzieci 1100-P-OP23WO-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Białek J., Sala M. (red.) (2001) Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wychowanie do życia w rodzinie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zeszyt I. Kielce, Zakład Wydawniczy SFS.
1. Cendrowski Z., Trawińska M. (red.) (1996) Popularny Słownik Wychowania Prorodzinnego i Seksualnego. Warszawa, Agencja Promo-Lider
2. Długołęcka-Lach, Tworkiewicz-Bieniaś (1998) O dojrzewaniu dziewcząt i chłopców. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
3. Grodzki A., Wiłkomirska A. (1993) Tabu. Warszawa, INWESDRUK.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
Literatura:

1. Beisert M. (1991) Seks twojego dziecka. Poznań, Zakład Wydawniczy – K. Domke

2. Beisert M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa, PWN, rozdziały 1, 3, 6, 9.

3. Bidzan, M. (2007). Nieletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Długołęcka A. (2008) Seksualność – wybrane zagadnienia. W: B.

5. Woynarowska Edukacja zdrowotna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdziały 4.2., 4.3.

6. Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K. (2011) (Zbyt) Młodzi rodzice. Warszawa, Wydawnictwo TRIO, rozdziały 1, 3, 5.

7. Jaczewski A. (red.) (2005) Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, rozdział VII.

8. Lew – Starowicz Z., Długołęcka A. (2006) Edukacja seksualna. Warszawa, Świat Książki Bertelsmann Media sp. z o.o., rozdziały III, IV, V, X, XVI.

9. Lichtenberg-Kokoszka (2008) Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym. Kraków, IMPULS, s. 9-69.

10. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. (2001) Zagrożona młodzież. Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. 214-226.

11. Radwan J. (red.) (2005) Niepłodność i rozród wspomagany. Poznań, Wydawnictwo terMedia, (wybrane fragmenty).

12. Sokoluk W. (2003) Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: WSiP

13. Zielona-Jenek M., Chodecka A. (2010) Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk, GWP (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

W01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat biologicznych i psychicznych aspektów dojrzewania jego prawidłowości a także na temat prawidłowości rozwoju niemowląt i dzieci z uwzględnieniem aspektów pielęgnacyjnych K_W06

U01 Student ma pogłębione umiejętności doboru treści, metod i środków pracy z adolescentami w zakresie przygotowania ich do życia w rodzinie oraz wyboru metod pielęgnacji niemowląt i dzieci w zależności od potrzeb rozwojowych. K_U10

U02 Student ma pogłębione umiejętności analizowania wzorów ludzkich zachowań w przebiegu życia rodzinnego oraz organizacji życia rodziny jako zadania całożyciowego. K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca indywidualna wykonana w ciągu 1 godziny w terminie podanym przez prowadzącego w jego obecności. Zadaniem studenta będzie udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte i wykonanie zadania wymagającego zastosowania wiedzy (przekazywanej na wykładach i konwersatoriach oraz zdobywanej samodzielnie w trakcie studiowania zadanej literatury)

Za pracę można uzyskać maksymalnie 25 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 15 pkt. Kryteria oceny: dostateczny od 15 do 17 pkt.; dostateczny plus od 17,5 do 19 pkt.; dobry od 19,5 do 21 pkt.; dobry plus od 21,5 do 23 pkt.; bardzo dobry od 23,5 do 25 pkt.

Zakres tematów:

1. Terminologia związana z wychowaniem do życia w rodzinie. Wychowanie do życia w rodzinie a wychowanie seksualne. (1 godz.)

2. Istota i warunki wdrożenia do szkół zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Rys historyczny wychowania do życia w rodzinie oraz model wychowania do życia w rodzinie obowiązujący w Polsce (1 godz.)

3. Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka. Trudności związane z seksualnością na poszczególnych etapach życia i sposoby ich przezwyciężania. (2 godz.)

4. Kobiecość i męskość. Fazy związku miłosnego. (1 godz.)

5. Planowanie rodziny: płodność, sterowanie płodnością. (1 godz.)

6. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny. Rola rodziców w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. (2 godz.)

7. Ciąża i macierzyństwo nieletnich. Profilaktyka wczesnego macierzyństwa. (2 godz.)

8. Niepłodność: skala problemu, diagnozowanie, przyczyny niepłodności, metody leczenia. (1 godz.)

9. Podstawowe zasady pielęgnacji niemowląt. (2 godz.)

10. Zasady pielęgnacji małego dziecka- zaspokajanie potrzeb rozwoju fizycznego. (2 godz.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 14:15 - 15:45, sala 19b
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.