Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i organizacja życia w rodzinie z elementami pielęgnacji niemowląt i dzieci 1100-P-OP23WO-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Sokoluk W. (2003) Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.
2. Zielona-Jenek M., Chodecka A. (2010) Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk, GWP

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
Literatura:

1. Rzepka J. (red.) (1998) Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces dydaktyczny. Katowice, Studio Wydawnicze AGAT

2. Chomczyńska – Miliszkiewicz M. (1999) Podróż w nieznane. O miłości, seksie i rodzinie. Scenariusze zajęć. Warszawa.

3. Białek J., Sala M. (red.) (2001) Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie.Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wychowanie do życia w rodzinie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zeszyt I.Kielce, Zakład Wydawniczy SFS.

4. Wąż K. (red.) (2007) Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, (wybrane fragmenty).

5.http://www.bc.ore.edu.pl/Content/501/wychowanie+do+zycia+w+rodzinie.program+zajec+edukacyjnych+dla+ii+iii+i+iv+etapu+edukacyjnego+(1).pdf

Efekty uczenia się:

U01 Student ma pogłębione umiejętności doboru treści, metod i środków pracy z adolescentami w zakresie przygotowania ich do życia w rodzinie oraz wyboru metod pielęgnacji niemowląt i dzieci w zależności od potrzeb rozwojowych. K_U10

U02 Student ma pogłębione umiejętności analizowania wzorów ludzkich zachowań w przebiegu życia rodzinnego oraz organizacji życia rodziny jako zadania całożyciowego. K_U11

K01 Student utożsamia się z prawami seksualnymi człowieka oraz zadaniami rodziny w zakresie pielęgnacji potomstwa. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanego i przedstawionego praktycznie na zajęciach scenariusza lekcji na podstawie Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Grażyna Skirmuntt.

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykonania powyższego zadania: dobór treści, dobór metod i środków dydaktycznych, zaplanowana ewaluacja, ocena poprawności skonstruowania scenariusza

Zakres tematów:

1. Współczesne problemy związane z seksualnością na różnych etapach życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz okresu dojrzewania – próba odpowiedzi na pytania nurtujące dzieci i młodzież. Wskazówki dla rodziców i wychowawców.

2. Analiza programów nauczania, podręczników oraz książek dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

3. Opracowanie cyklu zajęć dla młodzieży z zakresu wychowania do życia w rodzinie na podstawie programu zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego autorstwa G. Skirmuntt Wychowanie do życia w rodzinie (przygotowanie scenariuszy, dobór odpowiedniej literatury oraz pomocy dydaktycznych) – praca w zespołach.

4. Prezentacja opracowanych zajęć dla młodzieży w grupie konwersatoryjnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 14:15 - 15:45, sala 19b
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.