Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku 1000-SM11HP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: J. Böhler J., Wojna domowa 1918-1921. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, Kraków 2018; Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997 lub Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007; Druga wielka emigracja (t. 1-3), Warszawa 1999; Garlicki A., Karuzela. Rzecz o okrągłym stole, Warszawa 2003; Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000; Kamiński M. K., W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu: polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948, Warszawa 2005; Kamiński M. K., Zacharias M. J., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987; Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogórza 2009; Machcewicz P., Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012; Ney-Krwawicz M., Armia Krajowa. Szkic historyczny, Warszawa 1999; Paczkowski A., Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, Kraków 1999; Piłatowicz J., Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzepińskiego, wyd. II, Warszawa 2001; Roszkowski W., Do horyzontu i z powrotem, Kraków 2000; Rozliczanie totalitarnej przeszłości: zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości, pod red. A. Pczkowskiego, Warszawa 2017; Skrzypek A., Mechanizm uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie1944-1956, Pułtusk 2002; Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001; Wolsza T., Zaćmiński A, Ludzie listy piszą … Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952), Bydgoszcz 2013; Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010; Żaryn J., Kościół katolicki w Polsce 1945-1989, Warszawa 2003.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład z elementami konwersatoryjnymi; wykład z elementami analizy i interpretacji źródeł; prezentacje multimedialne

Literatura:

Brzoza C., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006; Centrum władzy w Polsce 1948-1970, pod red. A. Paczkowskiego, Warszawa 2003; Czubiński A., Historia Polski w XX wieku, Poznań 2000; Czubiński A., Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998; Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016; Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999; Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003; Harasimowicz A., Bezpieczeństwo Polski 1914-2004: granice, system międzynarodowy, siła własna, Warszawa 2013; Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993; Koliński J., Landau Z., Gospodarka Polski XX wieku, Warszawa 2003; Leczyk M., Druga Rzeczpospolita 1918-1939: społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka, Warszawa 2006; Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2005; Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007; Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009; Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017; Słabek H., O społecznej historii polski 1944-1989, Warszawa 2009; Śliwa M., Wielka Historia Polski 1918-1939, Kraków 2001; Watt Richard M., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005; Żarnowski J., Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa 1992.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu końcowego można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Przeprowadzany jest w formie pisemnej. Skala ocen: dostateczny (51-60% puli punktowej); dostateczny plus (61-70%); dobry (71-80%); dobry plus (81-90%); bardzo dobry (91-100%). Na egzaminie obowiązuje zakres problematyki będącej przedmiotem wykładów i ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zakres chronologiczny i metodologiczny przedmiotu; periodyzacja; spory wokół dat; wizje historii; literatura; 2 i 3. Walka o niepodległość i granice 1914-1923; 4. Druga Rzeczpospolita – ogólna charakterystyka w latach 1918-1926; 5. II RP po przewrocie majowym; 6 i 7. Polska w latach II wojny światowej, dwie okupacje, działania wojenne, władze polskie na uchodźstwie; 8. Od Lublina do wyborów sejmowych; 9. Na drodze do totalitaryzmu 1947-1955; 10. Stosunki państwo-Kościół w Polsce Ludowej; 11. Rok 1956 i „mała stabilizacja”; 12. Polska w czasach Gierka i „Solidarności”; 13. Stan wojenny i agonia systemu (1981-1989); 14. Blaski i cienie polskiej transformacji systemowej 1989-2004; 15. Polska poza Polską (emigracja polityczna 1945-1990).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, sala 14
Andrzej Zaćmiński 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.