Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny w języku angielskim 1000-SM-R36WMa-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Sen, Amartya. Development as Freedom. Anchor 1999.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Heywood, Andrew. Political Theory. London 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – zapoznał się z dorobkiem naukowym w zakresie stosunków międzynarodowych i filozofii politycznej (K_W01, K_W02).

W02 – zapoznał się z terminami i pojęciami właściwymi dla zagadnień związanych z koncepcją demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_W01, K_W02).

W03 – na wybranych przykładach opanował wiedzę na temat teorii nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz relacji społecznych (K_W14).

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – analizuje zgromadzony materiał źródłowy związany z zagadnieniami wolności i demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_U02, K_U08)

U02 – dostrzega związki między poznawanymi zagadnieniami a wydarzeniami zachodzącymi we współczesnym świecie (K_U08).

U03 – komunikuje się w języku angielskim oraz rozumie treści przekazywane mu w tym języku (K_U19).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K10).

K02 – wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań prospołecznych (K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, uczestnictwo w zajęciach (50% oceny).

Praca zaliczeniowa (50% oceny)

Zakres tematów:

1. Pojęcie demokracji : jego historyczne pochodzenie i znaczenie

2. Formy demokracji: bezpośrednia, pośrednia, liberalna

3. Pojęcie reprezentacji, skutki profesjonalizacji polityki

4. Wewnętrzne zalety systemów demokratycznych : uprawomocnienie, uczestnictwo, samorealizacja, równość, prawa i wolności obywatelskie.

5. Instrumentalne zalety systemów demokratycznych: bezpieczeństwo, stabilność, adaptacja, dobrobyt społeczny, konsekwencje etyczne i psychologiczne.

6. Słabości systemu demokratycznego : zagrożenie tyranią większości, ignorancja wyborców i reprezentantów, partyjność, biurokratyzacja, manipulacje proceduralne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:15 - 17:45, sala 14
Waldemar Hanasz 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.