Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych 1000-SM11KUSM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Międzynarodowe stosunki kulturalne, pod red. A. W. Ziętek, Warszawa 2010
2. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, opr. Cz. Lewandowski, Wrocław 2001
3. Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, pod red. T. Palecznego i M. Banaś, Kraków 2009
4. Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. B. Bednarczyk, Z. Paska, P. Stawińskiego, Kraków 2010
5. Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, pod red. A. Szabociuka, D. Wybranowskiego, R. Zenderowskiego, Lublin 2016
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I. Zwrot kulturowy, pod red. H. Schreiber, G. Michałowskiej, Warszawa 2013

2. Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2. Pułapki kultury, pod red. G. Michałowskiej, J. Nakoniecznej, H. Schreiber, Warszawa 2014

3. R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

– ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych (K_W03)

– ma uporządkowaną wiedzę na temat wpływu czynnika kulturowego na zachowania aktorów międzynarodowych oraz reguły działania porządku międzynarodowego (K_W05)

- posiada pogłębioną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań konfliktów międzynarodowych (K_W06)

– posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutków wybranych zjawisk politycznych i kulturowych na świecie (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

– potrafi identyfikować i oceniać skutki zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego Europy i świata (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

– systematycznie pogłębia wiedzę i umiejętności związane z problematyką uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych (K_K02, K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, składające się z czterech zagadnień, dotyczących wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych, wykazania się umiejętnościami wykorzystania i zastosowania wiedzy w tym zakresie, maksymalnie 20 punktów (po 5 punktów za każdy problem):

5,0 - 19-20 pkt - wyczerpująca odpowiedź na każde zagadnienie

4,5 - 17-18 pkt - wyczerpująca odpowiedź z drobnymi uchybieniami

4,0 - 14-16 pkt - odpowiedzi na wszystkie zagadnienia z drobnymi brakami

3,5 - 11-13 pkt - odpowiedzi niepełne na zagadnienia

3,0 - 9-10 pkt - dostateczne odpowiedzin na poszczególne zagadnienia

2,0 - 8 i mniej pkt

Zakres tematów:

1. Pojęcie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych. Metodologia i stan badań

2. Kultura a cywilizacja

3. Zróżnicowanie wyznaniowe świata

4. Tradycja i historia. Kultury tradycyjne i pamięć historyczna

5. Uniwersalizm i regionalizm kulturowy

6. Zwrot kulturowy w stosunkach międzynarodowych

7. Imperializm kulturowy

8. Wpływ kultury na stosunki międzynarodowe - podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 17:45 - 18:30, sala 110
Helena Głogowska 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.