Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych 1000-SM11KUSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja,
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Literatura:

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2004.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

– ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych (K_W03)

– ma uporządkowaną wiedzę na temat wpływu czynnika kulturowego na zachowania aktorów międzynarodowych oraz reguły działania porządku międzynarodowego (K_W05)

- posiada pogłębioną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań konfliktów międzynarodowych (K_W06)

– posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutków wybranych zjawisk politycznych i kulturowych na świecie (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

– potrafi identyfikować i oceniać skutki zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego Europy i świata (K_U11)

– przygotowuje profesjonalne wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu dyskursu o przemianach kulturowych we współczesnym świecie oraz komunikowania międzynarodowego (K_U18 )

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

– systematycznie pogłębia wiedzę i umiejętności związane z problematyką uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych (K_K02, K_K09)

K02 – posiada profesjonalny warsztat pracy umożliwiający podjęcie działalności popularyzującej problematykę kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, aktywność na zajęciach - 50%

Przygotowanie referatu - 50%

Kryteria oceniania:

5,0 - czytanie wszystkich lektur, udział w dyskusji na każdych zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu na jeden z wybranych tematów, z przypisami i bibliografią

4,5 - czytanie wskazanych lektur, udział w dyskusji w 6-7 zajęciach, przygotowanie referatu z bibliografią i przypisami

4,0 - czytanie wybranych lektur, udział w dyskusji w większości zajęć, przygotowanie referatu bez przypisów, ale z bibliografią

3,5 - czytanie niektórych lektur, udział w dyskusji w połowie zajęć; przygotowanie referatu bez bibliografii i przypisów

3,0 - powierzchowne przygotowanie się do zajęć, udział w dyskusji w niektórych zajęciach, powierzchowne przygotowanie referatu na wybrany temat

2,0 - brak udziału w dyskusji, brak przeczytanych lektur, brak przygotowanego referatu

Zakres tematów:

1. Różne interpretacje kultury i cywilizacji

2. Język i jego wpływ na stosunki międzynarodowe

3. Rola religii

4. Kultury narodowe

5. Pamięć kultury i polityka historyczna

6. Kultura strategiczna w stosunkach międzynarodowych

7. Komunikacja międzykulturowa

8. Jak kultura wpływa na stosunki międzynarodowe – zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 19:15, sala 110
Helena Głogowska 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.