Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych 1000-SM11MBN-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015
J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012
Czytelnia Czasopism PAN - http://journals.pan.pl/dlibra
Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - http://rcin.org.pl/dlibra
Biblioteka Jagiellońska, Ogólnodostępne bazy
J. Buttolph Johnson, H. T. Reynolds, J. D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010
T. Pawłuszko, Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2011, nr 3-4
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja, referat, praca ze źródłem i książką internetem - bazy danych
Literatura:

M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszaw 2004

M. Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010

Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker,

Kraków 2006

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013

A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 2012

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizowania rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa 2008

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu z zakresu metod badawczych w oparciu o zadaną pracę oraz jego ocena (wygłoszenie zgodnie z wyznaczonym terminem, poprawność językowa, styl wypowiedzi, jasność przekazu); zaliczenie ustne na koniec semestru

Zakres tematów:

I Wprowadzenie do zagadnień metodologii nauk

nauka; poznanie, gatunki wiedzy (potoczna, spekulatywna , irracjonalna, artystyczno-literacka, naukowa); prawda w nauce; typologia nauk

II Tworzenie wiedzy naukowej

cele badań; ontologia i epistemologia; typy badań naukowych; rodzaje prac naukowych (monografie, syntezy, czasopisma naukowe), prace popularnonaukowe

III Status metodologiczny nauki o stosunkach międzynarodowych

rola wiedzy naukowym w życiu społecznym; polityka a rzeczywistość polityczna; granice zastosowania wiedzy naukowej; nauka o stosunkach międzynarodowych a inne dyscypliny; stosunki międzynarodowe w życiu codziennym, zakres badań stosunków międzynarodowych

IV Etapy pracy badawczej

określenie tematu badań; rola hipotezy w badaniach, bibliografia, kwerenda źródłowa i biblioteczna; ustalenie faktów, selekcja i porządkowanie materiałów;

V Metody badawcze stosowane w nauce o stosunkach międzynarodowych

sposoby poznania – obserwacja, rozumienie; metody jakościowe; metoda porównawcza; analiza decyzyjna; analiza systemowa; etyka badawcza.

VI Warsztat badawczy

analiza materiałów źródłowych; zgodność treści z tematem; układ pracy; tworzenie przypisów i bibliografii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:00 - 17:30, sala 12
Zbigniew Zyglewski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.