Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System międzyamerykański 1000-SM11SYSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze, Warszawa 2000.
Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, Warszawa 1977.
Gawrycki M. F., Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.
Osiatyński W. , Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Warszawa 1983.
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2006.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M. Gawrycki, Warszawa 2006.

Dobrzycki W., Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989.

Dobrzycki W., System międzyamerykański, Warszawa 2002.

Dobrzycki, W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych (analizie źródeł), praca zaliczeniowa – prezentacja, 50% pkt za analizę tekstów źródłowych na zajęciach; 50% prezentacja; (skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%), dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Geneza powstania ruchu panamerykańskiego.

Idea i praktyka. Budowa systemu między-amerykańskiego.

Organizacja Państw Amerykańskich. Okoliczności powstania. Struktura i kompetencje poszczególnych organów.

Kluczowe problemy w systemie międzyamerykańskim: prawa człowieka, problem bezpieczeństwa międzynarodowego, pokoju i demokracji, kwestie społeczne, migracje, zorganizowana przestępczość.

Rola i znaczenie Meksyku, Brazylii i Argentyny dla sprawnego funkcjonowania systemu międzyamerykńskiego.

Rewolucje i dyktatury w krajach Ameryki Łacińskiej.

Rewolucja kubańska i jej skutki dla „Ameryki”.

Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej. Interwencje amerykańskie w Ameryce Łacińskiej.

Kanada i USA a system międzyamerykański.

Związki Kanady i USA z państwami amerykańskimi.

Wyzwania i zagrożenia na progu XXI w.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 19:15 - 20:00, sala 14
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.