Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym 1000-ZDK23ZPTK-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

Apteka pod Łabędziem w Bydgoszczy. 150 lat, red. A. Drygas, Warszawa 2003.

Badtke M. , Kanał bydgoski, Warszawa 2006.

Czarnowski W., Ze wspomnień starego bydgoszczanina, Poznań 1969.

Danielewicz J., Żegluga Śródlądowa w Bydgoszczy w latach 1920 – 1930, w: Bydgoszcz. Miasto nad Brdą, czerwiec 1983. Jenodniówka z okazji Dni Bydgoszczy i 60 lecia Tow. Mił. M. Bydgoszczy.

Derkowska – Kostkowska B., Dzieje i architektura bydgoskich fabryk, ,, Kalendarz Bydgoski”, 2000.

Derkowska – Kostkowska B., Zakłady kąpielowe w XIX i 1. połowie XX w. w Bydgoszczy, ,,Kronika Bydgoska”, t. XXX, Bydgoszcz 2009.

Drygas A., Ślusarczyk W., Biblioteka Muzeu Farmacji Apteki ,, Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, ,, Toruńskie Studia Bibliograficzne”, nr 1, 2013.

Encyklopedia Bydgoszczy, red. W. Jastrzębski t. 1, Bydgoszcz 2011.

Guldon Z., Kabaciński R., Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI – XVIII w., Bydgoszcz 1975.

Historia Bydgoszczy 1920-1939, red. M. Biskup, t. II część I, Bydgoszcz 1999.

Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy 1945 – 2012, Bydgoszczy 2012.

Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy do 1945 r. Bydgoszcz 2004.

Industrie und Gewerbe in Bromberg, pod red. B. Bõhma, Bromberg 1907.

Izajasz T., Kanał bydgoski, 240 lat historii, Bydgoszcz 2014.

Jarocińska A., Stare Młyny, ,, Kalendarz Bydgoski”, 2007.

Kaczmarczyk H., 70 lat ( 1888 – 1958) Komunikacji Miejskiej Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz – Gdynia 1958.

Kamiński – Sulima J., Most królowej Jadwigi, t. 1, Bydgoszcz 1988.

Kotlarz G., Pawłowski J., Węzeł kolejowy Bydgoszcz 1851 – 2014, Rybnik 2014.

Lachajmer J., Technologia nitrogliceryny w zakładach Dynamit Nobel A.G. ,,Kronika Bydgoska”, t. XXVIII, Bydgoszcz 2007.

Mąka W., Oni pracowali w DAG, cz. 1 – 7 ,, Gazeta Pomorska” - 2004 nr 288, nr 294, nr 300, nr 305.

Mąka W., Za płotem. W tunelach można znaleźć napisy, które zostawili jeńcy budujący DAG ,, Gazeta Pomorska”, 26 listopada 2004, nr 277.

Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy, pod red. M. F. Woźniaka, Bydgoszcz 2011.

Perkowska –Szcząchor A., Tradycje żeglugi bydgoskiej – Lloyd Bydgoski (1891 – 1945), w: Bydgoszcz, miasto wielu kultur i narodowości, pod red. K. Grysińskiej, W. Jastrzębskiego, A. S. Kotowskiego, Bydgoszcz 2009.

Pszczółkowski M., DAG Fabrik Bromberg. Z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939 – 1945, Bydgoszcz 2012.

Raszewski Z., Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych i terenowych, praca zaliczeniowa – prezentacja, 50% pkt za aktywny udział w zajęciach; 50% prezentacja; skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%)

dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Rozwój techniki i przemysłu na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionu. Przykłady różnego wykorzystania zabytków techniki w krajobrazie kulturowym. Przykłady zabytków techniki z zakresy transportu (wodnego, kolejowego, czy lotniczego) oraz komunikacji w regionie. Dzieje i charakterystyka podstawowych i najciekawszych zabytków techniki w regionie kujawsko-pomorskim i Bydgoszczy. Regionalne szlaki turystyczne uwzględniające [Zajęcia terenowe np.: Muzeum Kanału Bydgoskiego, śluzy na kanale, barki na Brdzie, stacja pomp i wieża ciśnień, Exploseum, Introligatornia, bydgoski tramwaj]

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala 14
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.