Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa 1000-WZ11GHW-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Plewczyński, Geografia wojenna Mazowsza, Siedlce 2005
S. Alexandrowicz, K. Olejnik, Charakterystyka polskiego teatru działań wojennych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 26, 1983, s. 27-89
Atlas fortyfikacji województwa śląskiego, opr. Sz. Hrebenda, Piekary Śląskie 2010.
J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa 1996.
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 12, 1966, cz. 1, (fortyfikacje)
Kwartalnik Bellona, 2009 wydanie specjalne, 90 lat geografii wojskowej

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.

J. Knut, Geografia wojenna. Skrypt dla szkól wyższych, Szczecin 1985

R. Umiastowski, Geografia wojenna Polski i ziem ościennych, Warszawa 1924.

Z. Gajewski, Czynniki powodzenia we współczesnej walce, Warszawa 1986.

A. Bujak, Wpływ środowiska na działania bojowe, Poznań 1999.

A. Bujak, Środowisko a działania bojowe na terytorium Polski, Toruń 2000.

A. Bujak, Teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia działań obronnych w aspekcie terenu i klimatu, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Kilka pytań otwartych związanych z tematem zajęć.

Na ocenę pozytywną wymagana pełna odpowiedź na połowę pytań.

Zakres tematów:

Krajobraz pierwotny i naturalny.

Krajobraz kulturowy: wiejski, miejski, przemysłowy, górniczy, turystyczny

Krajobraz komunikacyjny: drogowy, śródlądowy, kolejowy, lotniczy, teleinformatyczny (telegraf, internet, GPS), rurociągi.

Elementy krajobrazu historyczno-politycznego. Wyznaczanie granic lądowych i wodnych, oznaczenie granic, linia demarkacyjna, kresy.

Krajobraz wojskowy: rzeźba terenu, biocenozy, wody, umocnienia.

Rodzaje umocnień stałe (grody, zamki, twierdze) i polowe.

Geografia wojenna – czynniki polityczne, wojskowe, gospodarcze, fizycznogeograficzne krajów, teatrów wojny i teatrów działań wojennych oraz różnych rejonów z punktu widzenia wpływu tych czynników na planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań wojennych.

Wojskowy zasób geograficzny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:45 - 14:15, sala 107
Zbigniew Zyglewski 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.