Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anglojęzyczny dyskurs medialny 1000-D35ADM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Do ustalenia z grupą.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody kooperatywne
warsztaty
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Weber, P. (2016). Late-night political comedy is actually better than ever. “The Week”. Pobrane z https://theweek.com/articles/631647/latenight-political-comedy-actually-better-than-ever

Helphand, D. H. (2017). What can comedy news shows actually accomplish?. “The Point”. Pobrane z https://lithub.com/what-can-comedy-news-shows-actually-accomplish/

University of York. (2018, January 16). No evidence to support link between violent video games and behavior. ScienceDaily. Retrieved March 4, 2018 from www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180116131317.htm

Alexander, J. (2018). YouTube and Twitch helped to create and inescapable era of provocateur culture. “Polygon”. Pobrane z https://www.polygon.com/2018/2/9/16987150/logan-paul-forest-video-dr-disrespect-tyler1-youtube-twitch

Bustillos, M. (2018). The Smallness of Mark Zuckerberg. Pobrany z https://medium.com/s/story/the-smallness-of-mark-zuckerberg-4e94a88bba02

Napiórkowski, M. (2018). Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych. Pobrany z http://mitologiawspolczesna.pl/skuteczna-komunikacja-w-mediach-spolecznosciowych/

Black, M. I. (2018). The Boys Are Not All Right. Pobrany z https://www.nytimes.com/2018/02/21/opinion/boys-violence-shootings-guns.html

Odpowiedzi czytelników: https://nyti.ms/2CVQa9U

Dziurok, M. i in. (2009). Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości. Kraków: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Fundacja Autonomia, s. 9-10, 41-42, 43-44.

Lepore, J. (2012). Battleground America. „The New Yorker”. Pobrany z https://www.newyorker.com/magazine/2012/04/23/battleground-america

Talbot, M. (2018). The Gun-Control Debate After Parkland. “The New Yorker”. Pobrany z https://www.newyorker.com/magazine/2018/03/12/the-gun-control-debate-after-parkland

Salam, M., Stack, L. (2018). Trumps Blames Video Games for Mass Shootings. Researchers Disagree. Pobrany z https://www.nytimes.com/2018/02/23/us/politics/trump-video-games-shootings.html

Zurcher, A. (2018). Ten ways Trump has changed America. Pobrany z http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42653793.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W16 zna podstawowe pojęcia związane z public

relations i posiada znajomość modeli i zasad komunikacji instytucji z publicznością

K_U13 czyta ze zrozumieniem teksty prasowe w języku

polskim i angielskim

K_U14 umie napisać tekst w języku polskim i

angielskim na temat zjawisk społecznych

K_K08

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu napisania

pracy dyplomowej oraz w celu realizowania zadań

zawodowych

Efekty modułowe:

W01 ma wiedzę o zasadach komunikacji w języku angielskim (poprawnej gramatycznie, leksykalnie i frazeologicznie) oraz komunikacji instytucji z publicznością

U01 czyta teksty prasowe i ogląda programy telewizyjne ze

zrozumieniem; potrafi przetłumaczyć programy telewizyjne i

prasowe oraz napisać teksty prasowe w języku angielskim na

temat zjawisk społecznych

U02 umie napisać tekst w języku polskim i angielskim na

temat zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych

świadomie dokonując wyborów i/lub przekształceń

semantycznych, morfosyntaktycznych i/lub stylistycznych

tekstu

K01 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności w celu realizowania zadań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Praca lub prezentacja zaliczeniowa – esej na temat wybranego tematy.

Zakres tematów:

Bieżące wydarzenia medialne: Oscary, Royal Wedding, relacje międzynarodowe, strzelaniny i ataki terrorystyczne.

Ważne tematy kultury anglosaskiej: przemiany męskości, mody, kultura foodie, sport, media społecznościowe, gry cyfrowe.

Dyskursy medialne i ich forma: komediowe wiadomości, eseifikacja kultury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 902
Marta Tymińska 23/21 szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 902
Marta Tymińska 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.