Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka dziennikarska 1000-D23RD-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: K. Bredemeier, Czarna retoryka: siła i magia języka, Warszawa 2007.
M. Rusinek, Miedzy retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna;
praca indywidualna i zespołowa;
krytyczna ocena i analiza tekstów dziennikarskich, materiałów audiowizualnych (programy telewizyjne np. publicystyczne, talk-show)
Literatura:

J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, wyd. 2, Wrocław 2005.

D. W. Allhoff, W. Alhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji: retoryka i komunikacja, Kraków 2008.

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 2006

J. Wasilewski, A. Nita (red.), Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, Sopot 2012.

wybrane artykuły dziennikarskie,

materiały audiowizualne,

teksty źródłowe

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W12 – zna metodykę tworzenia tekstów prasowych, zasady funkcjonowania radia i telewizji

K_U13 – czyta ze zrozumieniem teksty prasowe w języku polskim i angielskim

K_U15 – umie przygotować i wygłosić tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych

K_K06 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, zwłaszcza w zakresie problemów prawnych, obyczajowych i etycznych.

Efekty przedmiotowe:

W01

K_W12 – zna metodykę tworzenia tekstów prasowych, zasady funkcjonowania radia i telewizji (zwrócenie szczególnej uwagi na rolę i funkcję retoryki oraz erystyki w dziennikarstwie i w mediach – identyfikacja zastosowanych środków retorycznych)

U01

K_U13 – czyta ze zrozumieniem teksty prasowe w języku polskim i angielskim (ropoznaje techniki retoryczne i erystyczne w materiałach dziennikarskich, w wypowiedziach osób publicznych i dziennikarzy, publicystów)

U02

K_U15 – umie przygotować i wygłosić własny tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych (wykorzystanie wiedzy z zakresu retoryki i erystyki

K01

K_K06 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza zwłaszcza w zakresie problemów obyczajowych i etycznych (zwrócenie uwagi na rezultaty wykorzystanych środków retorycznych w dyskursie publicznym i w aktywności dziennikarskiej).

Metody i kryteria oceniania:

Dwa równorzędne elementy oceny: ocena jest uzależniona od poziomu i częstotliwości aktywności podczas zajęć (podlegające ocenie zaangażowanie indywidualne w dyskusję i realizowanie zadań podczas zajęć; praca zespołowa); pisemna praca zaliczeniowa.

Zakres tematów:

1..Pojęcie dyskursu, użytkowość Internetu, wyniki badań eyetrackingu dla ekranu komputera, test bagażnikowy Kruge'a dla stron internetowych.

2. Pojęcie persony. Ćwiczenia w pisaniu person dla stron internetowych o różnej tematyce.

3. Zwiększanie zwięzłości i rzeczowości oraz przejrzystości i czytelności tekstu adaptowanego do Internetu – ćwiczenia.

4. Akapity i nagłówki tekstu przygotowanego do publikacji na papierze oraz w Internecie.

5. Wyliczenia i tabele w tekście publikowanym w wydaniu papierowym i Internetowym – ćwiczenia.

6. Język i styl publikacji drukowanych i internetowych.

7. Hipertekstowość publikacji internetowych – rodzaje linków i ćwiczenia w ich sporządzaniu.

8. Konwersacyjność dziennikarskiego przekazu – porównanie pod tym względem publikacji w mediach drukowanych i na stronach internetowych.

9. Gatunki prasowe obecne wyłącznie w Internecie i ich porównanie z pokrewnymi gatunkami w prasie drukowanej.

10. Przygotowywanie raportu big picture w ramach pracy w zespołach.

11. Prezentacja raportów big picture przygotowanych przez zespoły studentów. Przygotowanie do samodzielnej publikacji internetowej nt. wydarzeń muzycznych roku.

12. Publicystyka w prasie drukowanej i w Internecie – podstawowe różnice na poziomie dyskursu.

13. Artykuł publicystyczny przeznaczony na stronę internetową – ćwiczenia redakcyjne.

14. Prezentacja prac zaliczeniowych i dyskusja nad nimi – cz. 1.

Miejsca i formy pracy dziennikarza w Internecie.

15. Prezentacja prac zaliczeniowych i dyskusja nad nimi – cz. 2.

Media drukowane i internetowe – perspektywy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala 21
Jarosław Reszka 23/23 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 21
Jarosław Reszka 15/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.