Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1000-D35SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura uzupelniająca: E. Goffman, Analiza ramowa: esej z organizacji doświadczenia, Kraków
2010.
M. McCombs, Ustanowienie agendy. Media masowe i opinia publiczna,
Kraków 2008.
L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków
2006.
A. Hansen i inni, Mass Communication Research Methods, London-
New York 1998.
P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk 2016.
M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tł. P.
Tomanek, Warszawa 2009.
J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.M. Mycoff, Metody badawcze
w naukach politycznych, tł. A. Kloskowska-Dudzińska, Warszawa
2010.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Seminarium.
Elementy wykładu; dyskusja na temat obszaru badawczego, literatury i
źródeł - ocena możliwości realizacji tematu, prognozowanie potencjalnych
trudności na każdym etapie pisania pracy.
Analiza i ocena badań prowadzonych przez studenta, analiza i ocena pracy dyplomowej.
Literatura:

Wszelkie książki i inne źródła niezbędne poszczególnym studentom

do napisania pracy dyplomowej na tematy uzgodnione na

seminarium. Dobór źródeł uzależniony od tematów prac.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

G. Gambarelli, Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na

komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków

2011.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach

społecznych, Poznań 2001.

K. Mazur-Kulesza, D. Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia

przypisów i bibliografii załącznikowej, Opole 2012.

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich,

Warszawa 2017.

Jarosław Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student:

W01

K_W09 - zna najważniejsze metody analizy

zjawisk kulturowych, zwłaszcza w obszarze

komunikowania, mediów, reklamy

(S1P_W06)

W02

K_W10 - zna metody analizy i interpretacji

przekazów medialnych (S1P_W06)

W03

K_W11 - ma wiedzę o metodach i

narzędziach zbierania danych oraz

literatury, niezbędnych do napisania pracy

dyplomowej (S1P_W06)

W04

K_W15 - ma wiedzę na temat

najważniejszych aktów prawnych, w tym na

temat prawa autorskiego (S1P_W10)

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

U01

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę

teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w

obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości

(S1P_U02)

U02

K_U08 - ma podstawowe umiejętności

badawcze, umie posługiwać się obserwacją,

wywiadem, ankietą (S1P_U06)

U03

K_U10 - potrafi wykorzystać opiekę

promotora dla formułowania problemów i

hipotez badawczych, stosowania

właściwych narzędzi i zredagowania pracy

dyplomowej (S1P_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student:

K01

K_K08 - potrafi uzupełniać i doskonalić

nabytą wiedzę i umiejętności w celu

napisania pracy dyplomowej oraz w celu

realizowania zadań zawodowych (S1P_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Po pierwszym semestrze – na podstawie wyboru tematu,

przygotowania planu pracy, zebrania odpowiedniej literatury,

ustalenia metod badawczych.

Po drugim semestrze – na podstawie przedstawienia gotowej pracy

dyplomowej (licencjackiej).

Na ocenę dostateczną – student przedstawia pracę zgodną z

kryteriami przedstawionymi na seminarium.

Na ocenę dobrą – student przedstawia pracę zgodną z kryteriami

przedstawionymi na seminarium, wykazując przy tym szczególną

umiejętność sprawnego pisania, tworzenia spójnej struktury treści,

umiejętnego wyboru metod badawczych oraz logicznego

formułowania wniosków.

Na ocenę bardzo dobrą – student przedstawia pracę zgodną z

kryteriami przedstawionymi na seminarium, wykazując przy tym

szczególną umiejętność sprawnego pisania, tworzenia spójnej

struktury treści, umiejętnego wyboru metod badawczych oraz

logicznego formułowania wniosków, a ponadto wyróżnia się

kreatywnym myśleniem, zarówno w doborze tematu pracy, jak i w

trakcie jej realizacji w sensie badawczym oraz pisarskim.

Zakres tematów:

Zasady pisania prac dyplomowych (licencjackich) i prowadzenia badań medioznawczych:

- wybór tematu pracy,

- tworzenie planu pracy,

- wybór metod badawczych,

- odpowiedni dobór źródeł, stosowanie odsyłaczy i bibliografia,

- problemy i trudności w trakcie pisania pracy,

- pisanie wstępu i zakończenia pracy oraz formułowanie logicznych wniosków.

Inne zagadnienia, związane z tematyką seminarium (u danego promotora) i tematyką pracy dyplomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, Budynek przy ulicy Ogińskiego, sala 905
Elżbieta Laskowska 6/8 szczegóły
2 każda środa, 16:15 - 17:45, Budynek przy ulicy Ogińskiego, sala 905
Radosław Sajna-Kunowsky 8/8 szczegóły
3 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, Budynek przy ulicy Jagiellońskiej, sala 1
Mirosław Gołuński 13/10 szczegóły
4 każdy piątek, 13:45 - 15:15, Budynek przy ulicy Ogińskiego, sala 901
Anna Garczewska 3/4 szczegóły
5 każda środa, 14:30 - 16:00, Biblioteka Główna UKW, sala 1.46
Dominika Popielec 4/4 szczegóły
6 każda środa, 14:15 - 15:45, Budynek przy ulicy Ogińskiego, sala 904
Wiesław Czechowski 6/6 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.