Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 1300-Inf11AM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993;
M. Grabowski, Analiza matematyczna. Powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: praca indywidualna i w grupie
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, PWN, Warszawa 2001. (CAŁKI)

3. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

4. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

W01 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką.

W02 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką.

U01 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą.

U02 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne.

U03 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.

U04 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej.

U05 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów z dwóch kolokwiów. Aby uzyskać pozytywna ocenę końcową z ćwiczeń student musi otrzymać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z kolokwiów. Student ma prawo do jednego kolokwium poprawkowego z każdego dwóch kolokwiów.

Kryteria wystawiania oceny z ćwiczeń:

od 90% do 100% - ocena 5,0

od 80% do 89% - ocena 4,5

od 70% do 79%. -ocena 4,0

od 60% do 69%. - ocena 3,5

od 50% do 59% - ocena 3,0

poniżej 50% - ocena 2,0

Zakres tematów:

Elementy rachunku zdań. Tautologie. Działania na zbiorach. Badanie monotoniczności ciągu i obliczanie jego granicy. Znajdowanie sum szeregów liczbowych. Badanie zbieżności szeregów. Obliczanie granic funkcji i badanie jej ciągłości. Wyznaczanie asymptot funkcji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 14
Agnieszka Łukasiewicz 30/32 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:15 - 15:45, sala 5
Agnieszka Łukasiewicz 16/32 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 303
Agnieszka Łukasiewicz 32/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.