Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemów komputerowych 1300-Inf11ASK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Filipkowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, Warszawa WNT, 2003
2. Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ, 1998
3. http:www.ctyme.com/rbrown.htm
4. http:www.cs.ucr.edu

Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputerowego : projektowanie systemu a jego wydajność, WNT 2004

2. Biernat J, Architektura komputerów, OWPW, Wrocław 2005

3. Ogrodzki J., Wstęp systemów komputerowych, OWPW, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W1. Zna podstawowe zasady konstrukcji cyfrowych, logicznych układów kombinacyjnych.

W2. Zna podstawowe układy techniki cyfrowej występujące w systemach komputerowych.

W3. Zna binarne reprezentacje informacji oraz strukturę kodów rozkazowych.

W4. Zna strukturę procesora rodziny x86 w

oparciu o funkcjonalny model wymiany

i przetwarzania informacji binarnej.

W5. Zna funkcjonalny model współdziałania

elementów składowych systemu

komputerowego.

W.6 Zna zasady konstrukcji kodów

rozkazowych i rozumie ich strukturę,

zna zasady konstruowania adresów

logicznych i fizycznych, zna podział

pamięci DRAM.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Pojęcia organizacji komputera i architektury komputera. Wstęp do algebry Boole’a i analiza pracy układów logicznych wchodzących w skład ALU. Systemy kodowania liczb binarnych. Układy funkcjonalne komputera. Organizacja komputera na poziomie asemblera: reprezentacje instrukcji, danych i kodów, metody adresowania. Systemy wymiany(translacji) informacji, analiza kodów binarnych. Pamięć podstawowa (rejestry), wewnętrzna i zewnętrzna komputera, wymiana informacji oraz zarządzanie pamięciami na poziomie procesora. Realizacja operacji arytmetyczno-logicznych przez procesor w oparciu o elementy logiczne. Magistrale i interfejsy oraz urządzenia peryferyjne- konstrukcja, realizacja, typy. Operacje wejścia-wyjścia. Wieloprocesorowość i architektury alternatywne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 02
Janusz Łukowski 79/96 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.