Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemów komputerowych 1300-Inf11ASK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Beizer B., Organizacja systemów komputerowych, PWN, 1979r.
2. http:. www.ctyme.com/rbrown.htm .
3. materiały dydaktyczne przygotowane przez dra Janusz Łukowskiego: Kodowanie w dowolnych systemach pozycyjnych; Asembler w praktyce – dla procesorów rodziny Intel x86

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Kruk S., Asembler Podręcznik użytkownika, Mikom 1999r.

2. Kruk S., Ćwiczenia z asemblera, Mikom 1999r.

Efekty uczenia się:

U1. Potrafi dokonywać obliczeń reprezentacji liczb w dowolnych systemach kodowania pozycyjnego oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych na tych reprezentacjach.

U2. Potrafi pisać proste programy na poziomie asemblera z użyciem operacji logicznych i algebraicznych.

U3. Zna strukturę BIOS-a i potrafi wykorzystywać programy przerwań systemowych do tworzenia niskopoziomowych programów.

U4. Potrafi analizować strukturę systemu komputerowego na podstawie analizy struktury kodów rozkazowych.

U5. Potrafi dokonywać podstawowych operacji dyskowych i na pamięci DRAM.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen - 2 kolokwia (pisemne) oraz kody źródłowe zaprojektowanych aplikacji

Zakres tematów:

Kodowanie wartości w dowolnych systemach pozycyjnych. Transformacje pozycyjnych systemów kodowania na systemy alternatywne. Działania arytmetyczne i logiczne w binarnych systemach kodowania wartości logicznych. Operacje logiczne i ich analiza w odniesieniu do architektury procesora rodziny x86. Wykorzystanie aplikacji systemowej DEBUG do: analizy struktury i konstrukcji kodów rozkazowych na poziomie asemblera: wymiana informacji pomiędzy procesorem a otoczeniem, wymiana informacji wewnątrz procesora. Charakterystyki typów adresacji pamięci DRAM, analizy kodów i danych systemowych. Charakterystyka kodów rozkazowych operacji przesłań, przypisania i eksportu danych. Konstrukcja prostych sekwencji kodów z wykorzystaniem asemblera bez/oraz z powiązaniem programów przerwań systemowych (obsługa klawiatury, karty graficznej, portów I/O). Analiza pracy systemu operacyjnego z wykorzystaniem asemblera ( do poziomu aktywacji systemu operacyjnego na poziomie architektury 16-bitowej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 110 (PS)
Radosław Drelich 7/16 szczegóły
2 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 9/16 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 16/16 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 15/16 szczegóły
5 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 16/16 szczegóły
6 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala 106 (PS)
Janusz Łukowski 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.