Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania 1300-Inf11PP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania
5. http://www.centrumxp.pl/dotNet/20,kategoria,Kurs-C-cz-I.aspx
6. http://4programmers.net/c_sharp

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

J.M.Czerniak, …, Podstawy programowania Pascal / Java / C#. Skrypt do wykładu i laboratoriów, UKW 2016

lub

M. Lis, C# . Ćwiczenia, Helion 2003/2012.

lub

M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języka C (w wersji C#) oraz paradygmatu programowania strukturalnego.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implemen-tacji w języku C#.

W3. Zna środowisko programistyczne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu programo-wania.

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C# i środowiska Visual Studio.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania podstawowych testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Pojęcie algorytmu. Dziedzina algorytmiczna. Schematy blokowe. Podstawowe konstrukcje programi-styczne. Implementacje algorytmów w językach programowania. Translacja. C i Pascal na tle innych języków. C#. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje. Charakterystyka środowiska programistycznego. Podstawowe elementy języka, składnia. Pętle programowe. Testowanie prawidłowości danych. Złożone struktury danych. Metody weryfikacji poprawności programów - błędy w programach, testowanie i usuwanie błędów. Dobór algorytmu jako wynik analizy zadania. Podprogramy. Niestandardowe podprogramy i funkcje, przekazywanie parametrów. Parametry formalne i aktualne. Przekazywanie danych przez wartość i zmienną. Lokalność i nielokalność zmiennych. Rekurencja i jej implementacja. Pliki. Charakterystyka środowiska Visual Studio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, sala 02
Grzegorz Zych 80/96 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.