Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania 1300-Inf11PP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania
5. http://www.centrumxp.pl/dotNet/20,kategoria,Kurs-C-cz-I.aspx
6. http://4programmers.net/c_sharp

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

J.M.Czerniak, …, Podstawy programowania Pascal / Java / C#. Skrypt do wykładu i laboratoriów, UKW 2016

lub

M. Lis, C# . Ćwiczenia, Helion 2003/2012.

lub

M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języka C (w wersji C#) oraz paradygmatu programowania strukturalnego.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implemen-tacji w języku C#.

W3. Zna środowisko programistyczne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu programo-wania.

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C# i środowiska Visual Studio.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania podstawowych testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów oraz kolokwium (pisemne oraz programy komputerowe)

Zakres tematów:

Proste algorytmy w zapisie graficznym (pole powierzchni, maks. z 3 liczb, optymalizacja algorytmu, trójmian kwadratowy – warunek, kolejność działań, komunikat, tekst a nazwa zmiennej); pętle, podprogramy; operacje na seriach danych, tablice. Schemat dla NWD, wyrazy ciągu Fibbonaciego.

Obsługa środowiska Visual Studio. Edycja i kompilacja kodu, komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Zmienne, instrukcje wejścia/wyjścia. Wersja instalacyjna programu.

Instrukcja warunkowa. Prosta walidacja danych.

Pętla for. Operacje na seriach danych. Testowanie danych. Zliczanie i sumowanie wartości, obliczanie średniej.

Przykłady dla pętli for. Wyznaczanie wyrazów ciągu Fibbonaciego.

Testowanie danych, pętla while. Wyznaczanie NWD, pierwiastek kwadratowy z liczby – różne warunki zakończenia.

Analiza i optymalizacja algorytmu. Przykłady dla pętli while oraz do…while.

Tablice danych – operacje na elementach tablicy.

Moduły. Parametry, przekazywanie wyników przez nazwę funkcji. Przekazywanie wyników przez parametr, rodzaje parametrów.

Przykłady użycia modułów: pętle, serie danych, przeszukiwanie tablic, zliczanie wartości, charakterystyki statystyczne: totolotek, statystyka ocen, produkty w magazynie, baza filmów, komis samochodowy itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:30 - 18:45, sala 106 (PS)
Grzegorz Zych, Andrey Grishkevich 11/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:45 - 17:00, sala 106 (PS)
Grzegorz Zych 16/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 16:00 - 18:15, sala 106 (PS)
Grzegorz Zych, Andrey Grishkevich 14/16 szczegóły
4 każdy czwartek, 14:30 - 16:45, sala 106 (PS)
Grzegorz Zych 16/16 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:30, sala 106 (PS)
Grzegorz Zych 16/16 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 16:00 - 18:15, sala 110 (PS)
Dariusz Mikołajewski 7/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.