Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy inżynierii oprogramowania 1300-Inf23PIO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1.Sommerville I., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. ISBN 83-204-2795-9
2.Pressman R. S., Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. ISBN 83-204-2933-1
3.Wrycza St. i in., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki: praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. ISBN 978-83-2081863-5
4.Wróblewski P., Algorytmy. Struktury danych i techniki programowania. Gliwice: Helion 2015. ISBN 978-83-283-1406-1
5.Górski J. i in., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym: praca zbiorowa. Warszawa: Mikom, 2000. ISBN 83-7279-028-0
6.Niedzielska E., Wstęp do informatyki, Wwa: PWE 1989
7.P. Naur and B. Randell, eds., Software Engineering: Report on a Conference Sponsored by the NATO Science Committee, (7–11 October 1968), Scientific Affairs Division, NATO, 1969.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład podający, praca samodzielna z literaturą
Literatura:

Sacha K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-0116179-8

dostępna bibliotece UKW oraz do wypożyczenia w sieci https://www.ibuk.pl/fiszka/1761/inzynieria-oprogramowania.html

Efekty uczenia się:

W01. Potrafi wymienić poszczególne etapy cyklu życia systemu informatycznego i omówić każdy z tych etapów

U03.Posiada wiedzę nt. poziomów i metod testowania, potrafi omówić wskazany poziom i wskazaną metodę testowania

U06.Potrafi przy realizacji projektów informatycznych posłużyć się repozytorium BitBucket.

U07.Posiada wiedzę nt. omówionych metod szacowania kosztów wytworzenia oprogramowania, potrafi szczegółowo omówić metodę punktów funkcyjnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny: 2 pytania problemowe (otwarte) i 2 pytania zamknięte w trybie testu wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

1,2 Wykład

Omówienie pojęcia "Informatyka", jej podział na obszary wiedzy

Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania.

Zadania inżynierii oprogramowania.

Ogólny schemat cyklu życia systemu informatycznego

3,4 Wykład

Inżynieria wymagań

5,6 Wykład

Metody strukturalne

Metody obiektowe

7,8 Wykład

Inspekcja kodu

Testowanie

9,10 Wykład

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym

- Planowanie kosztów – metoda punktów funkcyjnych, metoda COCOMO

11,12 Wykład

Zarządzanie jakością

Podejście zwinne

13,14 Wykład

Konserwacja oprogramowania

Systemy krytyczne

15,16 Wykład

Zagadnienia pokrewne

- Systemy kontroli wersji

- Licencjonowanie oprogramowania

- Aspekty zawodowe i społeczne - etyka profesjonalna

- Obowiązujące prawo

- Kodeksy etyczne informatyków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala 202
Janusz Dorożyński 65/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.