Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazów 1300-Inf47PO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Opracowywanie programów komputerowych w MATLABIE do realizacji zadań określonych w treściach programowych
Literatura:

1. Wróbel Z. Goprowski R. Praktyka przetwarzania obrazów z zada-niami w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza Elit, Warszawa 2008

2. Zieliński T. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów od teorii do zastoso-wań. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005

3. Cytowski J., Gielecki J., Gola A., Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, EXIT, War-szawa 2008

Efekty uczenia się:

U1. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu.

U2. Potrafi zaimplementować algorytm proste-go filtrowania obrazu za pomocą filtrów li-niowych i nieliniowych.

U3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z sprawdzianów

Zakres tematów:

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci korzystają z oprogramowania MATLAB wraz z zaim-plementowanymi gotowymi narzędziami znajdującymi się w dodatkowych bibliotekach Signal Processing Toolbox and Imane Processing Toolbox. Przykładowa konwersja analogowo-cyfrowa sygnału 1D i 2D (obrazu) i jego wizualizacja z wykorzystaniem pakietu MATLAB. Dobór wła-ściwej częstotliwości próbkowania i ilości bitów. Obliczanie błędu kwantyzacji, SNR. Oblicza-nie podstawowych parametrów sygnałów i obrazów cyfrowych np. wartość średnia w przedziale lub obszarze, energia, moc, momenty itp.

Realizacja korelacji 1D i 2D w programie Matlab do automatycznego wykrywanie podobieństw w sygnałach i obrazach cyfrowych, badanie wpływu szumu na skuteczność metody.

Realizacja splotu 1D do filtrowania sygnałów. Wyszukiwanie częstotliwości dla zadanych sy-gnałów za pomocą transformacji Fouriera 1D i 2D. Odwrotna Transformacja Fouriera. Operacje punktowe (arytmetyczne) na obrazach cyfrowych. Realizacja splotu 2D do filtrowania obrazu i wykrywania krawędzi.

Opracowanie programu komputerowego do realizacji interpolacji obrazu, obrót i skalowanie ob-razu. Opracowanie programu do analizy morfologicznej obrazów binarnych erozja, dylatacja, zamknięcie, otwarcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 16:00 - 17:30, sala 015 (PS)
Michał Pakuła 13/14 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:00 - 17:30, sala 015 (PS)
Michał Pakuła 11/14 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 107 (PS)
Sebastian Kula 15/14 szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 107 (PS)
Sebastian Kula 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.