Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf47ZPI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Chosen aspects regarding IT software in project management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawie, 2015
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia laboratoryjne/praca projektowa
kontakt USOSmail
Literatura:

Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

James Cadle, Donald Yeates, Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Sacha K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-0116179-8

Efekty uczenia się:

W1

ma wiedzę praktyczną nt. algorytmiki, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji. (K_W08)

W2

ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

W3

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania. (K_W12)

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. (K_U01)

U2

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. (K_U01)

U3

potrafi planować pracę i zarządzać czasem. (K_U02)

U4

potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem. (K_U02)

U5

potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www. (K_U03)

U6

potrafi opracować dokumentację projektową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. (K_U03)

K1

ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu. (K_K03)

K2

ma świadomość konieczności podpo-rządkowania się zasadom pracy w zespole. (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Projekt końcowy

Publiczna prezentacja projektu

Raporty z zajęć/etapów prac nad projektem

Strona www projektu

Ocena bezpośredniego opiekuna zespołu projektowego

Zakres tematów:

Zajęcia realizowane są w informatycznych zespołach projektowych i odbywają się w UKW oraz branżowych przedsiębiorstwach, wyselekcjonowanych przy udziale Bydgoskiego Klastra Informatycznego.

Zajęcia prowadzone przez 2 semestry z jedną grupa przez każdego prowadzącego z danego przedsiębiorstwa informatycznego.

Na koniec każdego semestru wystawiana jest indywidualna ocena studenta. Kryteria wpływające na ocenę to: jakość i systematyczność pracy, postępy w realizacji projektu, jakość i uczestnictwo w prezentacji końcowej, stan aplikacji – wyższa ocena na działającą aplikację niż za prototyp, obecność na spotkaniach zespołu projektowego w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Pierwsza część zajęć.

Omówienie zasad pracy obowiązujących w firmie oraz sposobu pracy w zespole projektowym, omówienie szablonu sprawozdania podsumowującego pracę nad projektem w semestrze (zał. 1), stworzenie koncepcji projektu, dokumentacji projektowej, ulotki promującej projekt, wizytówki www projektu do umieszczenia na serwerze UKW oraz zasad ochrony i własności praw autorskich.

Druga część zajęć.

Implementacja wypracowanego rozwiązania informatycznego według sporządzonej dokumentacji przy użyciu poznanych w trakcie studiów I stopnia, narzędzi informatycznych oraz technik pracy zespołowej według poniższego schematu, w formule spotkań w przedsiębiorstwach studentów z opiekunami, z prowadzeniem notatek ze spotkań:

1. prezentacja pomysłów - każdy uczestnik przedstawia pomysł i proponuje sposób reali-zacji, prowadzący ma prawo również do przedstawienia swojej propozycji tematu projektu

2. omówienie pomysłów

3. wybór projektu do realizacji

4. założenie przez grupę strony internetowej projektu

5. realizacja kodu

6. testowanie

7. przygotowanie prezentacji

8. przygotowanie ulotek

Zajęcie końcowe.

Otwarta prezentacja zaliczeniowa opracowanego rozwiązania, z premiowaniem działającej aplikacji, przekazanie sprawozdania podsumowującego pracę zespołu w semestrze, ulotki promującej projekt i kodu wizytówki www projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala 4
Marcin Kempiński, Karol Chęciński, Mateusz Durajewski 15/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, sala 4
Marcin Kempiński, Krzysztof Jurek, Kamil Jarzembski 15/14 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 4
Marcin Kempiński, Kamil Kupcewicz, Bartosz Lewandowski 13/14 szczegóły
4 każdy wtorek, 14:15 - 15:45, sala 4
Marcin Kempiński, Włodzimierz Masierak, Czesław Noga 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.