Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne 1300-Inf-SS47RSPW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004, rozdz.
2. W. Winiecki: "Organizacja Komputerowych Systemów Pomiarowych", OWPW 2006.
3. T. Pavlidis, „Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy, (Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania), WNT, Warszawa 1987.
4. R. Tadeusiewicz, Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa 1992.
5. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl
6. Materiały internetowe Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej – http://www.ikb.poznan.pl
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, instrukcje do zajęć,
Literatura:

1. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, w „Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane”, WNT 2004

2. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006

3. T. Ulm, Structural Health Monitoring (SHM) A new interdisciplinary approach to damage detection in mechanical structures, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 55 (9), ss. 703 – 706, 2009 (wersja w formacie pdf dostępna na stronie internetowej czasopisma - http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=1344)

4. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

5. R. Tadeusiewicz, Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

Efekty uczenia się:

U1.Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych składników systemów pomiarowych wspomaganych komputerem,

U2.Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, zaimplementować prosty algorytm przetwarzania sygnału (filtrowania, analizy częstotliwościowej itp.),

U3. Potrafi zaimplementować algorytm prostej segmentacji obrazu, pomiaru wielkości geometrycznych obiektów i ich kształtu, rozpoznawania obrazów,

U4. Umie zaprojektować prosty rozproszony system pomiarowy.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawozdań z wykonanych projektów i/lub ze sprawdzianów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, zasady bezpieczeństwa (BHP), określenie wymagań do zaliczenia przedmiotu, omówienie planu ćwiczeń.

2. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu Matlab uzupełnionego o Signal Processing Toolbox oraz Imane Processing Toolbox),· Podstawowe metody przetwarzania sygnałów,· Operacje punktowe i kontekstowe na obrazach. Operacje arytmetyczne liniowe i nieliniowe. histogram obrazu,· Filtracja liniowa i nieliniowa w dziedzinie przestrzennej oraz w dziedzinie częstotliwości,· Segmentacja obrazu, podstawowe metody detekcji krawędzi, pomiaru obiektów i ich kształtu.

3. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku Labview,

4. Zapoznanie z tradycyjnymi i wirtualnymi systemami pomiarowymi (czujniki, interfejsy, karty pomiarowe i inne),

5. Ćwiczenia z rozproszonymi systemami pomiarowo-wizyjnymi,· Rozproszony system monitoringu warunków klimatycznych np. temperatury, wilgotności z wykorzystaniem platformy Arduino.· Monitorowanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zestawu tensometrów elektrooporowych.· Rozproszony laboratoryjny system wizyjny. Realizacja przykładowego rozproszonego systemu wizyjnego opartego na kamerach internetowych do monitoringu obiektu w czasie rzeczywistym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 4
Radosław Drelich 12/13 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:00 - 16:15, sala 4
Radosław Drelich 11/12 szczegóły
3 każda środa, 14:15 - 16:30, sala 4
Michał Pakuła 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.