Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 1300-Mt11PP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1998
2. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989
3. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Warszawa 1998
4. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Warszawa 2002
5. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

- Bielski I. Marketing 2000, Warszawa 2000

- Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994

- Drucker P. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992

- Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1992

- GarbarskiL., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Warszawa 2001

- Gregorczyk W., Strategie marketingowe w banku, Warszawa 1997

- Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa1996

- Kall J., Reklama, Warszawa 1994

- Kotler Ph., Marketing Management, New York 2005

· Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2000

· McGinnis A. L. Sztuka motywacji, Warszawa 1998

· Mruk H., Podstawy marketingu, Poznań 1994

· Pietraszewski M. Marketing i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej, Poznań 1997

· Penc J. Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania

W2 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce

W3 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach

W4 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji

U1 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod

K1 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium max. 10 pkt.

5-6 pkt., dst, dst+

7-8 pkt., db, db+

9-10 pkt. bdb

Zakres tematów:

1. Ekonomia – jako nauka

- krótki rys historyczny ekonomii jako nauki

- ekonomiczne zasady funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych

- podstawy ekonomiki przedsiębiorstw

2. Istota marketingu jako niezbędnego elementu w naukach ekonomicznych.

- podstawowe zadania marketingu, algorytm działań marketingowych

- opracowanie planu działań marketingowych zgodnie z algorytmem

- analiza przedsiębiorstwa metodą SWOT

- zdefiniowanie bliższego i dalszego otoczenia, potencjalny klient

- strategie marketingowe (poziom globalny, funkcjonalny i operacyjny)

- narzędzia marketingowe i zasady ich stosowania§ Narzędzia marketingowe

- klasyfikacja narzędzi marketingowych (zasada 4P)

- produkt a marketing

- cykl życia produktu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 7
Małgorzata Schneider, Krzysztof Jurek 32/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.