Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy robotyki 1300-Mt11PR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Monitorowanie otoczenia z Arduino / Emily Gertz, Patrick Di Justo ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. Autor: Gertz, Emily., Gliwice : Wydawnic-two Helion, 2014.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład podający, dyskusja, praca samodzielna z literaturą materiały elektroniczne
Literatura:

Arduino dla początkujących : podstawy i szkice / Simon Monk ; [tł. Konrad Matuk].

Autor: Monk, Simon.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

Modelowanie i sterowanie robotów / Krzysztof Kozłowski, Piotr Dut-kiewicz, Waldemar Wróblewski.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.

Efekty uczenia się:

K_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów i konstrukcji robotów oraz języków ich programowania, zna podstawy programowania robotów,

K_U02 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów automatyki i sterowania oraz ich prostych układów,

K_U03 potrafi zaprojektować, wdrożyć i uruchomić podstawowe elementy oraz proste układy sterowania i automatyki (regulacji, nadzoru, zabezpieczenia), ocenić ich funkcjonalność i przydatność w realizacji procesu produkcyjnego oraz w ocenie stanu maszyn i urządzeń,

K_U29 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

P_W1 zna zasady konstrukcji i programowania prostych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podporową

P_U1 potrafi zaprojektować/modelować podstawowe algorytmy, które służą do implementacji oprogramowania dla prostych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podporową, oraz prostych układów akwizycji danych

P_U2 potrafi opracować układ połączeń, oprogramowanie, w zakresie sterowania ruchem oraz akwizycją danych pomiarowych prostych robotów, oraz potrafi budować proste systemu sterowania i akwizycji z GUI.

P_U3 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej oraz developerskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studentów w czasie zajęć, egzamin pisemny lub ustny lub pisemno-ustny w zależności od aktywności studentów na zajęciach.

Zakres tematów:

Założeniem wykładów jest przede wszystkim przygotowanie studentów do umiejętności: algo-rytmizowania problemów, pdst. programowania, pdst. budowy i działania prostych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podporową, oraz prostych układów akwizycji danych. Jest to pierwsza styczność studentów z programowaniem czegokolwiek. Ponadto celem wykładu jest również poznanie w praktyce tego o jest cechą charakterystyczną mechatroniki czyli połącznie mechaniki, programowania, napędu, elektroniki i technologii sieciowych.

Kolejność realizacji może ulec zmianie w celu dostosowania do poziomu grupy.

W1 – wprowadzenie do robotyki K_W05

W2 – zapoznanie z platformą Arduino oraz dostępnym osprzętem (silniki DC, serva, akcelero-metr, czujniki odległości, moduły łączności) K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

W3, W4, W5 – Algorytmy w zakresie niezbędnym dla programowania robotów (wykłady w formie aktywnej studenci przy tablicy) K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

W6, W7 – wprowadzenie do programowania robotów K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

W8 podsumowanie omawianych zagadnień K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 6
Piotr Kotlarz 32/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.