Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy robotyki 1300-Mt11PR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Monitorowanie otoczenia z Arduino / Emily Gertz, Patrick Di Justo ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. Autor: Gertz, Emily., Gliwice : Wydawnic-two Helion, 2014.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

Arduino dla początkujących : podstawy i szkice / Simon Monk ; [tł. Konrad Matuk].

Autor: Monk, Simon.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

Modelowanie i sterowanie robotów / Krzysztof Kozłowski, Piotr Dut-kiewicz, Waldemar Wróblewski.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003

Efekty uczenia się:

K_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów i konstrukcji robotów oraz języków ich programowania, zna podstawy programowania robotów,

K_U02 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów automatyki i sterowania oraz ich prostych układów,

K_U03 potrafi zaprojektować, wdrożyć i uruchomić podstawowe elementy oraz proste układy sterowania i automatyki (regulacji, nadzoru, zabezpieczenia), ocenić ich funkcjonalność i przydatność w realizacji procesu produkcyjnego oraz w ocenie stanu maszyn i urządzeń,

K_U29 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach, realizowanie zadań w trakcie zajęć (w przypadku nie skończenia w sali, należy dokończyć w domu i umie-ścić w folderze do kolejnych zajęć, w sytuacji gdy do dokończenia potrzebny jest sprzęt należy znaleźć czas na kolejnych zajęciach, lub na ostatnich zajęciach do tego przeznaczonych)

- kolokwium przy komputerze (pod warunkiem umieszczenia zadań o których mowa wyżej we wskazanym folderze) w formie zadania lub rozmowy na przykładzie kodu.

Zakres tematów:

L1 wprowadzenie do programowania układów sterowania (Arduino, serwo, silnik DC, dioda) K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

L2 wprowadzenie do programowania układów akwizycji (Arduino, joystick, czujnik odległości, akcelerometr)

K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

L3 graficzny interfejs użytkownika dla układów sterowania (Windows-Arduino)

K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

L4 graficzny interfejs użytkownika dla układów akwizycji danych (Arduino-Windows)

K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

L5, L6, L7 - programowanie platform mobilnych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podpo-rową,

L8 – podsumowanie, K_W05, K_U02, K_U03, K_U29

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 109 (PS)
Piotr Kotlarz 16/16 szczegóły
2 każda środa, 18:15 - 19:45, sala 109 (PS)
Piotr Kotlarz 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.