Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazów 1300-Mt12PO-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, praca samodzielna na stanowisku komputerowym, praca samodzielna przy tworze-niu kodu w środowisku obliczeniowym MATLAB
Literatura:

1. Tadeusiewicz, R., Korohoda, P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

2. Wróbel Z. Goprowski R. Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza Elit, Warszawa 2008

3. Cytowski J., Gielecki J., Gola A., Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, EXIT, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

U1. Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do prawidłowej rejestracji obrazu cyfrowego

U2. Potrafi zaimplementować algorytm pro-stego przetwarzania obrazu cyfrowego (np. filtrowania) i jego analizy (np. określania koloru, pola, kształtu)

U3. Potrafi pracować indywidualnie i w ze-spole

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

W części laboratoryjnej studenci realizują praktyczne zagadnienie z obszaru rozpoznawania obra-zów. Na zajęciach realizowane są poniższe zagadnienia.

Zapoznanie studentów ze sprzętem firmy NVIDIA. Wprowadzenie do narzędzia NVIDIA GPU Computing SDK poprzez uruchomienie wybranych plików wykonywalnych dostępnych w przeglą-darce firmy NVIDIA z obszaru przetwarzania obrazów.

Implementacja algorytmów służących do przetwarzania i analizy obrazów z wykorzystaniem biblio-teki przetwarzania obrazów (Image Processing Toolbox) środowiska obliczeniowego MATLAB oraz narzędzi i bibliotek środowiska CUDA. W szczególności wykonywane są przekształcenia kon-tekstowe na obrazach cyfrowych. Przeprowadzana jest filtracja liniowa oraz nieliniowa w dziedzinie przestrzennej. Studenci wykonują również przekształcenia wykrywania krawędzi oraz przekształce-nia morfologiczne w tym erozji i dylatacji.

Studenci stosują FFT przy przetwarzaniu obrazów poprzez wykorzystanie środowiska oblicze-niowego MATLAB i narzędzi CUDA.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 17:45 - 19:15, sala 107 (PS)
Sebastian Kula 4/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.