Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemów komputerowych 1300-Mt35ASK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.Z. Kolan, Urządzenia techniki komputerowej, WCWK, 2000
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi (dost. 1.10.18)
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, pokaz, materiały elektroniczne
Literatura:

1. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, 2000, i nowsze

2. A. Silberschatz, i inni, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2006

3. P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2010

4. W. Urbaniak, Budowa komputera, materiały własne

Efekty uczenia się:

K_W01 - zna i rozumie architekturę komputerów, zasadę działania i budowę urządzeń komputerowych

K_W02 - zna zasady funkcjonowania różnych układów liczbowych w tym przede wszystkim układ binarny oraz algebrę Boole’a ,

K_W17 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania współczesnych komputerów,

K_W03 - zna i rozumie zasady pracy w systemach operacyjnych w tym pracy zdalnej. Zna podstawowe polecenia systemowe niezbędne do pracy w systemie operacyjnym,

K_W04 - zna zasady instalowania systemów operacyjnych, aktualizację oprogramowania, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,

K_W19 - ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_W20 - ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do:

• instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach,

• konfigurowania urządzeń sieciowych w sieciach lokalnych;

zna protokoły komunikacyjne stosowane w rozproszonych systemach sterowania i wytwarzania,

K_U01 - potrafi korzystać z dostępnych informacji w celu doboru odpowiednich urządzeń stanowiących wyposażenie zestawu komputerowego.

K_U02 - potrafi zamontować i zainstalować urządzenie mogące stanowić element składowy komputera,

K_U03 Potrafi pracować w systemie operacyjnym, administrować nim lokalnie oraz przy wykorzystaniu aplikacji zdalnych

K_U19 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego,

K_U20 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych oraz interfejsy komunikacyjne urządzeń sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U21 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne - kolokwium

Zakres tematów:

Organizacja i struktura systemu komputerowego. Zadania oraz podział systemów operacyjnych.

Struktura systemu operacyjnego. Organizacja jądra systemu. Zarządzanie procesami. Planowanie przydziału procesora. Zarządzanie pamięcią. Organizacja systemu plików, pamięci wirtualnej.

Systemy wejścia-wyjścia. Struktura pamięci pomocniczej.

Cyfrowe układy logiczne. Układy liczbowe. Arytmetyka liczb binarnych. Budowa komputera (podstawowe moduły, budowa, zasada działania). Architektura komputera (przegląd architektur, cykl rozkazowy procesora). Organizacja i zasada działania pamięci. Urządzenia zewnętrzne (przegląd, zasada działania, techniki instalowanie, diagnozowanie). Przegląd systemów operacyjnych, techniki i sposoby instalacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 202
Wiesław Urbaniak 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.