Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydraulika i pneumatyka 1300-Mt35HiP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Holejko i inni, Pneumatyczne urządzenia automatyki, Wydawnictwo PW Warszawa
2. W. Szelerski, Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik. Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2018
3. K. Baran-Gurgul. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Kraków 2005.
4. Czasopismo Inżynieria &Utrzymanie Ruchu
5. Czasopismo Utrzymanie Ruchu.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

1. W. Szenajch, Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT Warszawa, 2005.

2. J. Świder praca zbiorowa, Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Wydawnictwo PŚl, Gliwice, 2008.

3. J. Kijewski, Maszynoznawstwo. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

4. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechanika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2014

5. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechatronika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2013

6. Katalogi firmowe PNEUMAT, Wrocław, SMC Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W06

Ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne,

K_W07

Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych

K_U12

Potrafi przeprowadzić badanie systemu mechatronicznego poprzez diagnozowanie, genezowanie i prognozowanie oraz nadzorować proces jego eksploatacji,

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji za-wodowych,

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium sprawdzające

Zakres tematów:

Obszary zastosowań sprężonego powietrza. Własności fizyczne sprężonego powietrza. Sprężarki i dystrybucja sprężonego powietrza. Przygotowanie sprężonego powietrza. Zawory. Pneumatyczne napędy liniowe. Pneumatyczne napędy obrotowe. Chwytaki pneumatyczne. Elementy wyposażenia dodatkowego w hydraulice i pneumatyce. Podstawowe układy sterowania. Programy i aplikacje inżynierskie w hydraulice i pneumatyce. Sterowanie w hydraulice i pneumatyce. Połączenie hydrauliki z elektroniką – hydrotronika, połączenie pneumatyki z elektroniką – pneumotronika.

Napędy hydrauliczne – podstawowe elementy napędu hydraulicznego, zasada działania i właściwości napędów hydrostatycznych. Elementy wytwarzające energię w napędach hydrostatycznych - Hydrauliczne pompy wyporowe, Silniki Wyporowe, Siłowniki. Parametry pracy układu pompowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 202
Krzysztof Tyszczuk 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.