Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf3PMPiS-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kałuszka M., "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka", WNT, 1999
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.,Królikowska K., Wasilewski M., "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach", cz. I., PWN, 2003.

2. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, PWN, 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U30, K_U31, K_U32, K_U33, K_U34, K_U35

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawdopodobieństwa, zdarzenie losowe, przestrzeń zdarzeń, prawdopodobieństwo geometryczne, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń.

2. Pojęcie zmiennej losowej, jej rozkład i parametry rozkładu.

3. Zmienne losowe dyskretne rozkłady: Bernoulliego, binomialny, geometryczny, Poissona.

4. Zmienne losowe ciągłe, rozkłady: jednostajny, wykładniczy, gamma, normalny, beta.

5. Rozkład zmiennych losowych wielowymiarowych (rozkład dwuwymiarowy, rozkład warunkowy, niezależność dwóch zmiennych losowych).

6. Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne.

7. Podstawowe pojęcia statystyki.

8. Rozkłady próbkowe (CHI 2 , t-Studenta, F-Snedecora).

9. Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Estymacja punktowa i przedziałowa.

10. Testowanie hipotez statystycznych i przedziały ufności. Przykłady zastosowań, symulacje, testy permutacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kowalewski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.