Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe II 1300-Inf3SKII-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 34
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Lewis W., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 3. Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe”, PWN, Warszawa 2011.
2. Tanenbaum A.S., „Computer Networks”.
3. Krysiak K., „Sieci komputerowe. Kompendium”.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Graziani R., Johnson A., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr. Protokoły i koncepcje routingu”, PWN, Warszawa 2008.

2. Józefiok A., "W drodze do CCNA. Cześć II", Helion 2012.

Efekty uczenia się:

W1.

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych. (K_W06)

W2.

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań z zakresu sieci komputerowych i technologii sieciowych; potrafi projektować proste sieci kampusowe. (K_W10)

U1.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. (K_U01)

U2.

Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej. (K_U15)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany (tzw. wejściówki) na początku zajęć laboratoryjnych. Średnia z ocen jest oceną na zaliczenie przedmiotu. W przypadku, gdy średnia poniżej 3.0 przewidywane jest dodatkowe zaliczenie praktyczne weryfikujące wiedzę z całego semestru.

Zakres tematów:

Podstawowa konfiguracja routera. Konfiguracja tras statycznych oraz trasy domyślnej w topologii sieci zawierającej trzy routery. Podział sieci na podsieci o stałej i zmiennej długości maski. Interpretacja tablic routingu. Podstawowa konfiguracja protokołu RIPv1. Automatyczne podsumowania i propagacja trasy domyślnej w protokole RIPv1. Konfiguracja protokołu RIPv2 w sieciach nieciągłych. Routing klasowy i bezklasowy. Konfiguracja protokołu EIGRP. Konfiguracja protokołu OSPF w jednym obszarze. Konfiguracja przełącznika LAN. Konfiguracja sieci wirtualnych w sieci LAN. Konfiguracja protokołu VTP. Analiza i konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego STP w sieci LAN. Implementacja routingu w sieciach wirtualnych. Dobór urządzeń sieciowych do budowy hierarchicznej sieci kampusowej. Konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego w sieci LAN. Redundancja łączy i urządzeń w sieci kampusowej: Etherchannel i HSRP. Konfiguracja i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Protokół routingu OSPF w sieci wieloobszarowej. Protokół EIGRP.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żmudziński 23/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żmudziński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.