Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf3SPD-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.

1. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, Warszawa 2002.
2. J. Brzózka i L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Mi-kom 1998,
3. J. Gajda, M. Szyper, Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych, AGH Kraków 1998,
4. W. Sradowski, Matlab. Praktyczny podręcznik modelowania, Helion 2015,
5. E. Szucs, Modelowanie matematyczne w fizyce i technice, WNT 1977,
6. M. Matyka, Symulacje komputerowe w fizyce, Helion 2002,
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody proseminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia projektowe,
Literatura:

Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.

1. Zasady pisania prac inżynierskich opracowane w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2018

2. UML. Przewodnik użytkownika, Autorzy: Booch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivar, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.

Efekty uczenia się:

K_U07

Ma umiejętność formułowania algo-rytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi

K_K01

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K03

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podpo-rządkowania się zasadom pracy w ze-spole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektów, raportów (części pracy dyplomowej)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (cele, formy realizacji i rozliczenia), omówienie zasad finansowania ewentualnych elementów sprzętowych pracy, kwestie praw autorskich,

2. Omówienie tematów prac, wskazanie istotności zawarcia w pracy praktycznego rozwiązania zadania inżynierskiego,

3. Omówienie projektów należących do prac oraz wskazanie minimalnego zakresu pracy inżynierskiej w wymiarze dokumentacyjnym kodu (np. diagram przypadków użycia, model związków encji, diagram klas (modelu danych))

4. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac, określenie harmonogramu realizacji pracy

5. Omówienie zasad poszukiwania źródeł pomocnych przy formułowaniu pracy i sposobów ich wykorzystania,

6. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów,

7. Prezentacje postępów w realizacji projektów,

8. Dyskusja koncepcji prac i zrealizowanych jej fragmentów,

9. Prezentacje postępów w realizacji prac

10. Prezentacja rezultatów i ocena.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tyburek 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Rojek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.