Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teleinformatyki 1300-Inf4PT-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Zych J. Teleinformatyka dla bezpieczeństwa. FNCE 2018.
2. Materiały firmy Cisco.
3. Aktualne artykuły z czasopism naukowych.
4. Materiały własne.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Zych J. Teleinformatyka dla bezpieczeństwa. FNCE 2018.

2. Materiały firmy Cisco.

3. Aktualne artykuły z czasopism naukowych.

4. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie budowy i działania sieci komputerowych,

w tym bezprzewodowych.

W1. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu budowy i eksploatacji sieci komputerowych, w tym bezprzewodowych.

W3. Zna narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań

z zakresu budowy i eksploatacji sieci komputerowych, w tym bezprzewodowych.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność rozwiązywania prostych problemów z wykorzystaniem sieci

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy i eksploatacji sieci komputerowych, w tym bezprzewodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin obejmuje 15 pytań spośród podanych wcześniej 50 kluczowych zagadnień. Każde pytanie może zostać ocenione na 1 pkt. (odpowiedź pełna), 0,5 pkt. (odpowiedź poprawna, ale częściowa), 0 pkt. (odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi). Skala ocen:

14-15 pkt.: ocena 5 (bdb)

13-13,5 pkt.: ocena 4,5 (db+)

12-12,5 pkt.: ocena 4,0 (db)

11-11,5 pkt.: ocena 3,5 (dst+)

9,5-10,5 pkt.: ocena 3,0 (dst)

<9,5 pkt: ocena 2 (ndst)

Zakres tematów:

Definicje podstawowe: powtórzenie. Sieci komputerowe i aplikacje internetowe: powtórzenie. PPP. Frame Relay. Basic Security: AAA. Access Control List. DHCP. NAT. Kierunki rozwoju.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Mikołajewski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.