Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 1300-Inf4PZ-NP
Praktyka zawodowa (PRZ) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: -
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praktyka zawodowa
Literatura:

-

Efekty uczenia się:

K_U24_U1

Potrafi stosować się do zasad bezpieczeństwa wymaganych w miejscu realizacji praktyki zawodowej (K_U24);

K_U28_U1

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań (K_U28);

K_K03_K1

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Dziennik praktyk, pozytywna opinia Opiekuna w miejscu realizacji praktyk

Zakres tematów:

Zakres czynności studenta związany z realizacją praktyki:

• zapoznanie się z przesłaną przez Kierunkowego Opiekuna Praktyk opisem, programem oraz regulaminem realizacji praktyki zawodowej

• wybór miejsca odbywania praktyki, zakładu pracy, instytucji, przedsiębiorstwa,

• zgłoszenie do Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych miejsca, zakresu, tematyki i terminu odbywania praktyki oraz uzyskanie merytorycznej akceptacji,

• realizacja praktyki i ewidencja w dzienniku praktyk zawodowych, zakończone pisemną opinią z zakładu realizacji praktyki,

- poznanie specyfiki pracy informatyka na różnych stanowiskach, w różnych branżach,

- wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

- zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,

- poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

- nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy,

- identyfikacja z zawodem,

• złożenie Opinii oraz Dziennika praktyk u Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych w celu uzyskania zaliczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kempiński 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.