Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf4SPD-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.

UML. Przewodnik użytkownika, Autorzy: Booch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivar, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.

Efekty uczenia się:

K_U10 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

K_U29 Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektów, raportów (części pracy dyplomowej)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (cele, formy realizacji i rozliczenia), omówienie zasad finansowania ewentualnych elementów sprzętowych pracy, kwestie praw autorskich,

2. Omówienie tematów prac, wskazanie istotności zawarcia w pracy praktycznego roz-wiązania zadania inżynierskiego,

3. Omówienie projektów należących do prac, oraz wskazanie minimalnego zakresu pracy inżynierskiej w wymiarze dokumentacyjni kodu (diagram przypadków użyci, model związków encji, diagram klas (modelu danych) )

4. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac, określenie harmonogramu realizacji pracy

5. Omówienie zasad poszukiwania źródeł pomocnych przy formułowaniu pracy i sposo-bów ich wykorzystania,

6. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów,

7. Prezentacje postępów w realizacji projektów,

8. Dyskusja koncepcji prac i zrealizowanych jej fragmentów,

9. Prezentacje postępów w realizacji prac

10. Prezentacja rezultatów i ocena.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kotlarz 15/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Prokopowicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.