Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt1MatI-NP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.T. Kowalski, J. Muszyński, W.Sadkowski, Zbiór zadań z matematyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa 2008.
3.J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2009.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

1.T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

2. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Supremum, 2014.

3.M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przyklady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z algebry przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody i sposoby teorii ciągów, funkcji i szeregów stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego do rozwiązywania zadań z zakresu mechatroniki.

Ma wykształconą umiejętność projektowania obliczeń i ich wykonania przy wyborze najdogodniejszej metody.

Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z konwersatorium wymagane są:

-aktywny udział w zajęciach;

-zdobycie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów pisemnych.

Zakres tematów:

Liczby zespolone. Wykonywanie działań na macierzach, obliczanie wyznacznika. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Badanie monotoniczności ciągu i obliczanie jego granicy. Badanie zbieżności szeregu. Obliczanie granic funkcji i badanie jej ciągłości. Obliczanie pierwszej pochodnej i pochodnych wyższych rzędów. Zastosowanie pochodnej: monotoniczność funkcji, ekstrema funkcji. Obliczanie całki nieoznaczonej funkcji jednej zmiennej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Sieg 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.