Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 1300-Mt1NM-NP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Szummer A., Ciszeski A., Radomski T.: Badania własności i mikrostruktury materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna PW, 2000,
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa 1996.

2. Joniak S.: Badania eksperymentalne w wytrzymałości materia-łów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

3. Lewińska-Romicka A. : Badania nieniszczące Podstawy defek-toskopii, WNT 2001,

4. Żenkiewicz M., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Moraczewski K., Rytlewski P.: Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Efekty uczenia się:

U1. potrafi korzystać z katalogów oraz baz danych własności mate-riałów konstrukcyjnych,

U2. umie wykonać elementarne pomiary i/lub obliczenia właściwości materiałów i ich kompozycji,

U3. potrafi dobrać materiał dla podstawowych składowych kon-strukcji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdań, kolokwium

Zakres tematów:

Badanie podstawowych właściwości mechanicznych metali: pomiary twardości , próba wy-trzymałości na rozciąganie, próba wytrzymałości na skręcanie, próby technologiczne (tłocz-ności, przeginania).

Stopy żelazo-węgiel, układ równowagi fazowej.

Układy równowagi fazowej (z przemianami eutektyczną, perytektyczą oraz z fazami mię-dzymetalicznymi).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Woźniak, Tomasz Karasiewicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.