Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości 1300-Mt1PPrz-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1998
2. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989
3. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Warszawa 1998
4. Zbiegień - Maciąg L., Marketing personalny, Warszawa 2002
5. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

· Bielski I. Marketing 2000, Warszawa 2000

· Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994

· Drucker P. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992

· Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1992

· Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Warszawa 2001

· Gregorczyk W., Strategie marketingowe w banku, Warszawa 1997

· Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa1996

· Kall J., Reklama, Warszawa 1994

· Kotler Ph., Marketing Management, New York 2005

· Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2000

· McGinnis A. L. Sztuka motywacji, Warszawa 1998

· Mruk H., Podstawy marketingu, Poznań 1994

· Pietraszewski M. Marketing i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej, Poznań 1997

· Penc J. Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania

W2 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce

W3 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach

W4 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji

U1 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod

K1 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium 10 pkt. max.

5-6 pkt dst, dst+

7-8 pkt. db, db+

9-10 pkt. bdb

Zakres tematów:

1. Ekonomia – jako nauka- krótki rys historyczny ekonomii jako nauki

- ekonomiczne zasady funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych

- podstawy ekonomiki przedsiębiorstw

2. Istota marketingu jako niezbędnego elementu w naukach ekonomicznych.

- podstawowe zadania marketingu, algorytm działań marketingowych

- opracowanie planu działań marketingowych zgodnie z algorytmem

- analiza przedsiębiorstwa metodą SWOT

- zdefiniowanie bliższego i dalszego otoczenia, potencjalny klient

- strategie marketingowe (poziom globalny, funkcjonalny i operacyjny)

- narzędzia marketingowe i zasady ich stosowania

3. Narzędzia marketingowe

- klasyfikacja narzędzi marketingowych (zasada 4P)

- produkt a marketing

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Schneider 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.